Podobna zależność ma miejsce w przypadku znalezienia i udania się do pracy za granicę. Z tego też względu niezwykle istotne jest zapoznanie się z procedurami powypadkowymi, które funkcjonują w miejscach, do których wyjeżdżamy. Jednymi z najczęściej wybieranych kierunków podróży przez Polaków są kraje anglosaskie. Z tego też względu warto jest zaznajomić się z czym wiąże się wypadek w pracy w UK i odszkodowanie w Wielkiej Brytanii.  

Kiedy możesz uzyskać odszkodowanie za wypadek w UK? 

Osoby, które uległy wypadkowi w Wielkiej Brytanii, mogą ubiegać się o odszkodowanie nawet przez okres 3 lat od daty jego wystąpienia. Jeśli jednak pracownik nie złoży wniosku z wystąpieniem o nie, traci on do niego prawo. W krajach anglosaskich odszkodowanie można uzyskać zarówno za wypadek przy pracy, jak i wypadek samochodowy. W przypadku pierwszego z nich, poszkodowany może ubiegać się o nie w momencie gdy: 

 • pracownik nie otrzymał od pracodawcy odpowiedniego przeszkolenia przed rozpoczęciem wykonywania prac, 

 • poszkodowany nie został wyposażony w odpowiedni sprzęt ochronny, 

 • miejsce pracy nie spełniało wymogów bezpieczeństwa, 

 • wypadek miał miejsce na terytorium Wielkiej Brytanii, 

 • wszelkie zaniedbania oraz błędy nie wynikały z poczynań poszkodowanego. 

Osoba, która została poszkodowana w wypadku podczas pracy, może starać się o odszkodowanie zarówno wtedy, gdy była ona zatrudniona na umowie o pracę, na mocy kontraktu lub umowy zawartą z agencją pracy, a nawet w momencie, kiedy jeszcze nie doszło do podpisania umowy, a podmiot już wykonuje zadania na rzecz pracodawcy. W wyjątkowych sytuacjach,odszkodowanie za wypadek w pracy UK należy się również osobom, które w pewnym stopniu były winne zajścia wypadku. Ich udział jednak nie może przekraczać 50% zaniedbania oraz musiały one ponieść obrażenia lub zniszczeniu uległ posiadany przez nich dobytek. 

Odszkodowanie za wypadek samochodowy w UK 

Jako, iż zasady ruchu drogowego w Wielkiej Brytanii w dość znaczny sposób różnią się od zasad panujących na europejskich drogach, niezwykle często dochodzi w tym kraju do wypadków z udziałem obcokrajowców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w kierowaniu pojazdem z uwzględnieniem ruchu lewostronnego. Osoby, które brały udział w kolizji mogą jednakże liczyć na pomoc. Odszkodowanie za wypadek samochodowy w UK należy się poszkodowanym, którzy ucierpieli w kolizji spowodowanej nie z ich winy. Wówczas, gdy tylko odczuwają oni zdrowotne niedogodności oraz ich pojazd został zniszczony, mogą oni liczyć na otrzymanie pewnej rekompensaty pieniężnej. Jeśli osoba biorąca udział w wypadku odczuwa silne bóle głowy lub doznała innych urazów, które stwierdzone zostały przez lekarza, może ubiegać się ona o odszkodowanie zdrowotne. W przypadku, gdy zniszczeniu uległ samochód, właściciel może liczyć na naprawę uszkodzonych części, a w momencie, gdy kwota naprawy przewyższa wartość rynkową, otrzymuje on równowartość tej sumy jako formę odszkodowania.  

Co zrobić po wypadku w UK? 

Mianem wypadku w pracy określa się nieprzewidziane zdarzenie, skutkiem którego jest uszkodzenie ciała bądź także psychiki pracownika, które nastąpiło w związku z zaniedbaniami pracodawcy. Wówczas, osoba pokrzywdzona powinna złożyć wniosek o wypłacenie rekompensaty pieniężnej. Wypadek w pracy w UK i odszkodowanie Wielka Brytania składają się z trzech elementów. Wśród nich znajdują się: 

 • zadośćuczynienie, które to jest rekompensatą pieniężną, przyznawaną pracownikowi w celu zniwelowania poczucia krzywdy i wyrządzonej szkody zarówno psychicznej, jak i fizycznej, 

 • odszkodowanie za straty, które nastąpić mogą w przyszłości - stanowi ono zadośćuczynienie za utracone przez poszkodowanego korzyści, które mogłyby mieć miejsce w przyszłości, gdyby nie uległ on wypadkowi; znajduje się w nim także potencjalne koszta związane z leczeniem lub rehabilitacją, którym musi poddać się poszkodowany,

 • odszkodowanie za straty mające miejsce w przeszłości - znajdują się w nim potencjalne koszta, które może ponieść poszkodowany po wypadku. Wśród nich obecne są, m.in.: koszta wynikające z opieki nad chorym, pogrzeb oraz transport do placówek medycznych. 

Ile uzyskam z odszkodowania za wypadek? 

Suma otrzymanego odszkodowania jest zależna od wielu czynników, m.in.: 

 • stopnia poniesionych obrażeń,

 • okresu rekonwalescencji,

 • wpływu wypadku na życie prywatne poszkodowanego, 

 • okoliczności wypadku, 

 • metody leczenia poszkodowanego. 

W przypadku wypadku samochodowego, kwota odszkodowania za wypadek samochodowy w UK zależna jest dodatkowo od rodzaju uszkodzenia pojazdu oraz wyliczenia sumy, którą należałoby uiścić za naprawę auta lub wymianę znajdujących się w nim części. W przypadku, gdy kwota naprawy znacząco przewyższa wartość rynkową pojazdu, wówczas poszkodowany otrzymuje jako odszkodowanie ekwiwalent równy wartości rynkowej samochodu.  

Przykładowe kwoty, w których może być wypłacone odszkodowanie w UK za uszczerbek na zdrowiu oraz to, za co są one przyznawane to: 

 • nadciągnięcia mięśni oraz bóle karku (do £16,000), 

 • urazy głowy (do  £260,000),

 • urazy oczu (do  £40,000),

 • urazy uszu (do  £33,000),

 • uszkodzenia szczęki (do £6,200),

 • uszkodzenia twarzy (do £64,000),

 • urazy szyi (do  £95,000),

 • urazy pleców i kręgosłupa (do £100,000),

 • przepuklina (do £16,000),

 • uraz obojczyka (do £16,000),

 • urazy ramion (do £37,000),

 • uraz łokcia (do £40,000),

 • uraz nadgarstka (do £5,000),

 • utrata palców (do £15,000),

 • utrata obu dłoni (do £95,000),

 • urazy bioder (do £64,000),

 • urazy nóg (do £73,000),

 • urazy stóp (do £25,000),

 • amputacja jednej stopy (do £85,000),

 • uraz kostki (do £19,000).

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania? 

Czas, w którym rozstrzyga się postępowanie o odszkodowania powypadkowe w UK jest zależny od wielu czynników i nie jest on dokładnie ustalony. Z tego też względu nie można jednoznacznie określić, kiedy osoba poszkodowana otrzyma rekompensatę. W uśrednieniu, postępowanie to trwa około roku, jednakże w niektórych przypadkach czas ten jest znacznie krótszy. Wśród czynników, które mają bezpośredni wpływ na długość postępowania dotyczącego uzyskania odszkodowania po wypadku w pracy w Wielkiej Brytanii znajdują się: 

 • problemy z ustaleniem odpowiedzialności za powstanie wypadku na linii pracodawca - pracownik, 

 • przeciwwskazania do uczestnictwa w rozprawach sądowych osoby poszkodowanej, które spowodowane są jej stanem zdrowia oraz jednoczesnym odbywaniem leczenia, 

 • przypadek sporny, w którego przypadku sprawa została skierowana do sądu, 

 • przygotowanie niezbędnych badań lekarskich oraz solidnych dowodów, które mogą zostać użyte w czasie postępowania sądowego. 

W przypadku występowania o odszkodowanie powypadkowe w UK z tytułu wypadku samochodowego, najważniejszym aspektem, który ma bezpośrednie przełożenie na to, czy poszkodowany otrzyma świadczenie pieniężne jest jego rola w wypadku. Jeśli został on spowodowany nie z jego winy - wówczas może on liczyć na odszkodowanie za wypadek samochodowy w UK

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w UK? 

Osoby, które uległy wypadkowi w pracy lub wypadkowi samochodowemu, mającym miejsce nie z ich winy, mogą liczyć na uzyskanie odszkodowania w UK. Jako, iż nie każdy posiada odpowiednie kompetencję oraz wiedzę z zakresu prawa, warto jest zwrócić się o pomoc do osób wyspecjalizowanych w tej dziedzinie. Dzięki temu, poszkodowany nie tylko może liczyć na wyższą rekompensatę pieniężną, ale również i na szybsze rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie. W tym przypadku warto jest zgłosić się do Kancelarii E-Prawnicy, która to odzyskuje odszkodowania powypadkowe, do których doszło na terytorium Wielkiej Brytanii. Serwis ten posiada w swoich szeregach wielu wyspecjalizowanych prawników, którzy sprawią, że poszkodowany szybko i skutecznie otrzyma rekompensatę pieniężną. Skorzystanie z ich usług nie tylko znacznie przyspiesza całą procedurę, ale także pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu oraz zbędnych nerwów. 

 

DARMOWE PORADY CAŁĄ DOBĘ 24/7

Zadzwoń

Telefon: 0044 203 488 1838

Komórka: 0044 7531 700 400

lub napisz na czacie lub formularzu ze strony

https://www.e-prawnicy.co.uk/

E-Prawnicy, Odszkodowania UK

170 Greenford Road

London, HA13QX