Tymczasem jednak praca opiekuna nie jest taka sama jak inne. Tutaj trzeba wykazać się określonymi cechami, trzeba spełnić określone warunki. Każdy z pracodawców może mieć nieco inne wymagania. Tym samym na kwestię zatrudnienia w charakterze opiekunki osób starszych należy spojrzeć bardzo indywidualnie. Jednakże z drugiej strony można także powiedzieć, że istnieją pewne ogólne warunki, jakie muszą być spełnione, jeśli ktoś faktycznie chce podjąć taką pracę w Niemczech. 

Warunki konieczne do spełnienia

Mówiąc o zatrudnieniu, jakim jest praca jako opiekunka w Niemczech ważnym elementem jest na pewno ukończenie specjalistycznego kursu. Jest to warunek stawiany przez większość agencji zatrudniających Polaków do pracy z seniorami w Niemczech. Ukończenie takiego kursu to jednak nie jest zwykle duża przeszkoda. Większość osób przystępujących do takiego kursu pozytywnie go kończy. Niemniej jednak problemy mogą pojawić się dopiero później. Mówiąc  o pracy w Niemczech, nietrudno jest się domyśleć, że niezbędnym do spełnienia warunkiem jest komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Tego elementu często nie można opanować od razu. Tym samym osoby nieznające owego języka nie mają większych szans na to, aby pracę w tym charakterze podjąć. W wielu przypadkach również pracodawcy wymagają posiadania prawa jazdy. Tak wyglądają podstawowe warunki. Do innych istotnych, z którymi również można bardzo często się zetknąć, zaliczyć należy:

- posiadanie stosownego wykształcenia: psychologia, pedagogika, fizjoterapia, rehabilitacja, pielęgniarstwo,

- posiadanie stosownego doświadczenia w opiece nad osobami starszymi,

- posiadanie określonych cech.

Cechy wymagane/ pożądane

Tak naprawdę, nawet jeśli dany pracodawca nie określa wymagań związanych z cechami charakteru osoby chcącej podjąć pracę w charakterze opiekunki osób starszych, to jednak rzeczywistość taką osobę może szybko zweryfikować. Tym samym istnieje szereg cech osobowościowych, które mogą predysponować daną osobę do takiej pracy. Jednocześnie też istnieje szereg różnych cech, które mogą powodować, że dana osoba nie powinna takiej pracy podejmować. Czymś bardzo istotnym w pracy opiekuna osoby starszej jest na pewno empatyczne podejście do wykonywanych obowiązków oraz do osoby, którą się zajmuje. Nie można nie wskazać na cierpliwość. Praca taka jest bardzo często wiązana z osobami dotkniętymi demencją starczą. Tym samym mowa jest o osobach mających problemy z wykonywaniem codziennych podstawowych czynności, jak jedzenie, kłopoty ze snem, kłopoty z poruszaniem się, problemy z mówieniem. Osoba zajmująca się seniorem powinna być dobrze zorganizowana, a poza tym również powinna być to osoba bardzo kreatywna. Organizowanie czasu wolnego, jakiejś rozrywki, wychodzenie na spacery, jeśli jest taka możliwość, to kolejny z elementów, jaki wchodzi w zakres obowiązków osoby opiekującej się seniorem. Tym samym, jeśli ktoś nie spełnia określonych warunków, jeśli nie odznacza się określonymi cechami charakteru, cechami osobowościowymi, to nawet ukończenie specjalistycznego kursu może nie być wystarczające, aby podołać obowiązkom.

Każda agencja pracy zajmująca się rekrutowaniem osób do pracy w Niemczech w charakterze opiekunów osób starszych ma swoje wymagania. Są to zarówno wymogi formalne jak i te dotyczące pożądanych cech charakteru opiekunki. Niemcy to kraj, w którym coraz chętniej podejmują pracę opiekunki osób starszych pochodzące z Polski. Chcąc znaleźć pracę jako opiekunka w Niemczech, trzeba przejrzeć oferty różnych agencji. Jednocześnie też mówiąc o pracy jako opiekun seniorów, należy wskazać na to, że bardzo różne wymagania wynikają z tego, jakie wymagania będzie mieć dana osoba. To zależy od jej schorzenia, możliwości poruszania się, od jej oczekiwań. To bez wątpienia praca, jako opiekunka w Niemczech jest trudna z uwagi na to, że tak naprawdę jest to praca z żywym człowiekiem, jest to praca, w którą zaangażowane są pewne emocje. W dobie współczesnej mamy do czynienia z dużym zainteresowaniem podjęcia takiej pracy w Niemczech. Jest to na pewno związane z tym, że jest to praca bardzo opłacalna pod względem finansowym. Należy jednak pamiętać, że finanse to nie wszystko i nawet, jeśli dana osoba spełnia wszelkie wymogi formalne, to powinna mieć ona świadomość tego, z kim pracuje. Taka osoba powinna mieć świadomość swoich ograniczeń i swoich cech predysponujących ją do takiej pracy. Żaden kurs nie zastąpi posiadania owych cech, a taka praca może stać się źródłem stresu i obopólnego zmęczenia.