Zachęcające są też opinie studentów WSB – ponad 98 proc. absolwentów poleca uczelnię swoim znajomym.

Wyższe Szkoły Bankowe kształcą studentów już od 28 lat

Pierwsza Wyższa Szkoła Bankowa rozpoczęła działanie w 1994 r. – wtedy przeprowadzono pierwsze zajęcia z finansów i bankowości. Dziś Grupa WSB obejmuje już jedenaście oddziałów w całej Polsce, m.in. w takich miastach jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań. Teraz do tego grona dołączyła również Łódź.

Studia w WSB to odpowiedni wybór przede wszystkim dla osób, które chcą łączyć naukę z pracą, a na studiach zdobyć wiedzę potrzebną, by zdobyć zatrudnienie w wymarzonej pracy lub otworzyć własny biznes. Oprócz tego studenci WSB mają stały kontakt z przedstawicielami biznesu, którzy prowadzą wykłady i przekazują studentom swoje know-how oraz opisują ciekawe case studies – bezpośrednio z branży.

Uczelnia stara się też zagwarantować studentom możliwość rozwijania umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, a także – koordynacji projektów, krytycznego i kreatywnego myślenia czy identyfikacji danych. Każda z tych umiejętności bez wątpienia jest przydatna w pracy, niezależnie od branży.

Nie powinno zatem dziwić, że absolwenci Wyższej Szkoły Bankowej pozytywnie oceniają uczelnię. Z badań przeprowadzonych wśród osób, które ukończyły naukę w WSB wynika, że aż 98,6 proc. z nich poleca studia na tej uczelni swoim znajomym.

Studia w WSB w Łodzi to szansa na łączenie nauki z pracą

Duży wpływ na pozytywną opinię absolwentów WSB ma również z pewnością fakt, że uczelnia umożliwia łączenie kariery zawodowej ze studiami. Już na studiach I stopnia aż 80 proc. studentów WSB pracuje. Dzięki temu mogą szybciej zdobyć doświadczenie zawodowe, co zazwyczaj przekłada się na możliwość wcześniejszego awansu i wyższej pensji. Warto też dodać, że studenci, którzy decydują się na pracę już podczas studiów, mogą szybciej się usamodzielnić, co dla wielu młodych osób również jest niezwykle ważne. Jak potwierdza wicekanclerz WSB w Łodzi Izabela Lewandowska, ideą, która przyświeca uczelni, jest work-life balance. Władze WSB chcą pokazać studentom, że można łączyć naukę, pracę i życie prywatne.

Oferta WSB w Łodzi obejmuje obecnie kilka kierunków studiów I stopnia (m.in. bezpieczeńswto narodowe, finanse i rachunkowość, logistykę, psychologię, zarządzanie czy design w biznesie) i będzie sukcesywnie rozbudowywana. Warto też zwrócić uwagę na ofertę studiów podyplomowych – obecnie chętni mogą wybierać spośród kilkudziesięciu dostępnych kierunków. Więcej o nowej łódzkiej uczelni i jej ofercie studiów można przeczytać na https://www.wsb.pl/lodz/.