Niezależnie od napędu oraz maksymalnego udźwigu paleciaki okazują się uniwersalnymi urządzeniami niezbędnymi w magazynach, na halach produkcyjnych oraz różnego rodzaju placach składowych. Dlaczego? Czemu zawdzięczają swoją nazwę i popularność w logistyce?

Europaleta

Pierwsze palety przeznaczone do magazynowania i transportowania towarów oraz wyrobów pojawiły się w latach `40 XX wieku i były produkowane na potrzeby wojska. Początkowo charakteryzowały się one wątpliwą trwałością, stąd taktowano je niczym opakowania jednorazowe. Certyfikowane palety EUR pojawiły się dopiero w 1961 roku. Od tego czasu są powszechnie wykorzystywane jako opakowania służące do transportu i przechowywania towarów. Ich ogromną zaletą jest unifikacja, a co za tym idzie możliwość sprawnej i szybkiej obsługi ładunku niezależnie od miejsca jego pochodzenia.

Rodzaje palet

Obecnie w logistyce spotyka się trzy rodzaje palet certyfikowanych. Wszystkie one są paletami czterowejściowymi, z dwoma bokami całkowicie otwartymi i dwoma z wejściem między wspornikami. Należą do nich:

  • Palety EPAL – płaskie drewniane palety o wymiarach 800x1.200 mm. palety EPAL są paletami trójpłozowymi o maksymalnej nośności. Ich produkcja odbywa się w oparciu o licencję, jaką udziela firmom organizacja EPAL. Licencja obejmuje również naprawę palet używanych;
  • Palety EUR – płaskie drewniane palety o wymiarach 800x1.200 mm. Wszystkie palety EUR są zgodnie z normą europejską EN13698-1 oraz z Kodeksem UIC 435. Każda paleta posiada dodatkowo cechę kolejową. Są to opakowania wykorzystywane przede wszystkim w transporcie kolejowym;
  • Palety CHEP, LPR - płaskie drewniane palety o wymiarach 800x1.200 mm z pool’u zamkniętego. Oznacza to, że po zakończeniu transportu palety powinny wrócić do ich właściciela, gdyż są one opakowaniami wynajmowanymi.

Jak nietrudno zauważyć, wszystkie europalety mają identyczne wymiary, co przekłada się na ich obsługę, a także planowanie przestrzeni magazynowej i transportowej.

Paleciak a europaleta

Jak już wspominaliśmy, europalety stanowią obecnie jedno z najpopularniejszych opakowań transportowych wykorzystywanych w logistyce. Ich unifikacja pozwala nie tylko na skuteczne zarządzanie przestrzenią magazynową, ale również odpowiednie projektowanie i planowanie całej infrastruktury magazynu, również w zakresie wykorzystywanych tam urządzeń. Paleciak jest jednym z najczęściej wykorzystywanych w magazynach, halach produkcyjnych oraz na placach składowych urządzeń, ponieważ ze względu na swoją budowę umożliwia ręczne przenoszenie ładunków na paletach na bliskie odległości, a także ich podnoszenie. Ręczne wózki paletowe wysokiego podnoszenia umożliwiają podnoszenie ładunków na wysokość nawet 160 centymetrów.

Oczywiście, ze względu na wyższą wydajność, która wynika z tempa przemieszczania ładunków oraz masy maksymalnego udźwigu, w większych centrach dystrybucji ręczne paleciaki już dawno ustąpiły miejsca rozwiązaniom elektrycznym. Tak czy inaczej, jedne i drugie są konstruowane  wedle tej samej zasady, której stworzenie nie byłoby do końca możliwe bez unifikacji wymiarów opakowań, jakimi są właśnie europalety.