Firmy pożyczkowe oferują coraz wyższe kwoty

Jeszcze kilka lat temu oferta firm pożyczkowych obejmowała jedynie chwilówki. Klienci mogli pożyczyć drobne kwoty, np. 200 czy 500 zł. Dziś propozycja firm pożyczkowych jest bogatsza – obejmuje również pożyczki ratalne. Zmieniła się także maksymalna wysokość chwilówek. Pod tym adresem znajduje się wykaz firm proponujących darmową chwilówkę w wysokości powyżej 1500 zł.

Mimo że firmy pożyczkowe oferują coraz wyższe kwoty, to nowi klienci nie zawsze mogą liczyć na darmową pożyczkę w wysokości np. 3000 zł. Ostateczna kwota, którą zgodzi się pożyczyć firma, zależy m.in. od wysokości i źródła, z którego klient uzyskuje dochód oraz od jego dotychczasowej historii kredytowej.

Jakie źródła dochodu akceptują firmy pożyczkowe?

Firmy pożyczkowe akceptują różne źródła dochodu. Obok wynagrodzenia za pracę, są skłonne pożyczyć pieniądze również klientom, którzy:

  • pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe,
  • uzyskują dochody z umów cywilnoprawnych (np. umowa o dzieło),
  • otrzymują zasiłki, w tym z urzędu pracy i programu Rodzina 500+, i stypendia.

Niektóre firmy pożyczkowe mają w ofercie pożyczki przeznaczone dla przedsiębiorców, a dokładniej osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Osoby, które nie mają stałego źródła dochodu, również mają szansę na pożyczkę. Ponieważ praktyką jest, że firmy pożyczkowe nie wymagają od potencjalnych klientów dostarczania dokumentów, wystarczy jedynie określić wysokość otrzymywanej kwoty i źródło, z którego dochód pochodzi.

W formularzu wypełnianym na stronie internetowej wybranej firmy nie warto jednak podawać zawyżonych kwot. Niektóre firmy zastrzegają sobie, że zweryfikują prawdziwość podanych danych, kontaktując się z pracodawcą lub podmiotem wypłacającym świadczenie. Zawyżenie kwoty dochodu negatywnie wpłynie na decyzję kredytową, może też sprawić, że wnioskodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Dochody to nie wszystko – ważna jest też historia kredytowa

Uzyskiwanie dochodu nie oznacza jeszcze, że firma pożyczkowa od razu przyzna klientowi kwotę, o którą on zawnioskował – znaczenie ma również historia kredytowa. Osoby, które dotychczas spłacały swoje zobowiązania w terminach, nie muszą się obawiać.

Co w sytuacji, gdy w BIK-u przy nazwisku klienta widnieje informacja o niespłaconych zobowiązaniach? Wówczas nawet uzyskiwanie wysokiego dochodu niewiele pomoże – firma pożyczkowa odmówi pożyczenia pieniędzy, bo osoba wnioskująca o pieniądze będzie dla niej niewiarygodna.

Pierwsza darmowa pożyczka – ile otrzymasz?

Niektóre firmy pożyczkowe prowadzą taką politykę, że z góry ustalają maksymalną kwotę pożyczki, jaką może otrzymać klient. Przykładowo Vivus.pl ustanawia limit w wysokości 3000 zł, a Via SMS 1500 zł. Inne firmy nie wprowadzają ograniczeń, a maksymalna kwota, jaka zostanie przyznana klientowi, zależy wyłącznie od jego aktualnej sytuacji kredytowej.

Jeżeli chcesz pożyczyć konkretną kwotę, zorientuj się, czy wybrana przez Ciebie firma nie wprowadziła limitu. W przeciwnym razie możesz nie otrzymać potrzebnej kwoty.