Wszystko zależy od wysokości przychodów oraz poziomu zaawansowania w rozliczaniu podatków. Sprawdź, w jaki sposób najlepiej płacić podatek od sprzedaży internetowej. Czy postawić na zasady ogólne, podatek liniowy, a może ryczałt?

Jak rozliczać sklep internetowy?

Sklep internetowy można rozliczać na tzw. zasadach ogólnych, na podstawie podatku liniowego albo ryczałtu. Najbardziej popularne sposoby rozliczenia to ryczałt oraz zasady ogólne. To, co wybiera przedsiębiorca, zależy po prostu od jego potrzeb. Forma opodatkowania sklepu określa sposób, w jaki właściciel będzie wyliczał podatek dochodowy oraz stawkę procentową podatku. Decyduje o formalnościach związanych z rozliczaniem podatku. Coś, co będzie korzystną formą rozliczenia dla sklepu o bardzo wysokich dochodach, będzie kompletnie nieopłacalne dla małego sklepu ze średnimi zarobkami. Ponadto zawsze trzeba brać pod uwagę możliwość korzystania z ulg podatkowych oraz możliwość rozliczania się wraz z innymi osobami. Jeżeli wybrana forma opodatkowania okaże się jednak niekorzystna dla przedsiębiorcy, zawsze można ją zmienić za pomocą odpowiedniej procedury.

Skala podatkowa - najpopularniejsza forma opodatkowania

Skala podatkowa nazywana jest także zasadami ogólnymi. Aby z niej korzystać, nie trzeba spełniać żadnych konkretnych kryteriów, dlaczego wiele osób się na nią decyduje. Istnieją dwie stawki podatkowe w skali, które są zależne od dochodów:

  1. 18 proc. - dla dochodów poniżej 85 528 zł.
  2. 32 proc.dla dochodów powyżej 85 528 zł:

Podatki można zmniejszać w zależności od sytuacji. Można m.in. wziąć pod uwagę ulgi różnego rodzaju lub rozliczyć się z wspólnie z mężem lub żoną. Aby rozliczać sklep internetowy za pomocą skali podatkowej, należy prowadzić KPiR, czyli ewidencję, w której zapisuje się wszystkie przychody i wydatki firmy. Na podstawie tych zapisów z danego miesiąca lub kwartału, biorąc także pod uwagę rozmaite odliczenia takie jak składki ZUS, oblicza się podatek dochodowy. Zaliczkę do właściwych organów należy zapłacić do 20 dnia miesiąca, który następuje po rozliczanym okresie (miesiącu lub kwartale). Poza tym w ciągu roku nie trzeba składać żadnych formularzy. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego składa się raz w roku PIT-36.

Podatek liniowy do rozliczenia sklepu internetowego

Podatek liniowy jest pod pewnymi względami podobny do ogólnych zasad rozliczania. Oblicza się go jako procent od dochodu, który jest pomniejszony o koszty prowadzenia działalności. W przypadku podatku liniowego stawka zawsze wynosi 19 proc., niezależnie od wysokości dochodu przedsiębiorcy. Ta forma rozliczenia opłaca się więc tylko tym właścicielom sklepów internetowych, którzy w innym przypadku zapłaciliby aż 32 proc. stosując skalę podatkową. Wybierając podatek liniowy, należy prowadzić księgę KPiR. Zaliczki wpłacane są zawsze do 20. dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym. Na koniec roku właściciel sklepu musi złożyć zeznanie PIT-36L. Podatek liniowy to dobra opcja, ale tylko wtedy, gdy osiągamy już pewien pułap dochodów - najlepiej powyżej 100 000 zł. Forma ta będzie nieopłacalna dla samotnych rodziców i osób, które chcą korzystać z rozmaitych ulg podatkowych.

Ryczałt - uproszczona forma rozliczenia się z dochodów

Ryczałt to forma rozliczenia często wybierana przez przedsiębiorców. Nic dziwnego - w tym przypadku procedura została maksymalnie uproszczona, ponadto stawka podatku jest niska. Wynosi 3 proc., jednak ta część płacona jest od dochodu. Koszty, jakie ponosi sprzedawca, nie mają znaczenia przy rozliczeniu. Nie trzeba prowadzić Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest jednak sporządzenie ewidencji przychodów. Zaliczkę na podatek dochodowy należy wpłacać co miesiąc (do 20. dnia miesiąca) do Urzędu Skarbowego. Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć PIT-28. Jeśli rozliczamy się na zasadach ryczałtu, nie będziemy mogli rozliczyć się z przychodów wspólnie z małżonkiem ani na zasadach obowiązujących osoby samotnie wychowujące dzieci. Dla osób korzystających z ryczałtu kwota wolna od podatku jest niedostępna. Z drugiej strony niska stawka podatku oraz bardzo proste zasady rozliczania są naprawdę wygodną opcją dla sprzedawców. Ważne! Sklep internetowy, który jest rozliczany za pomocą ryczałtu, nie może osiągać dochodów przychodów z reklamy (np. za pomocą Google AdSense) oraz nie może sprzedawać rzeczy związanych z samochodami (części i akcesoriów). Taka sprzedaż po prostu wyklucza ryczałt.

Sklep internetowy może być działalnością nierejestrowaną

Sklep internetowy można prowadzić jako działalność nierejestrowaną. Należy jednak spełnić konkretne warunki: przychód miesięczny nie może przekraczać 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz osoba, która chce działać w ten sposób, w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Jeśli prowadzimy działalność nierejestrowaną, nie musimy odprowadzać składek ZUS (ani społecznych, ani zdrowotnych), ale podatek dochodowy nas nie ominie. Inną kwestią jest fakt, że działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą, więc właściciel sklepu nie odprowadza wtedy okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy. W takim przypadku najlepiej podatek rozlicza się przez skalę dochodową (PIT-36).