Gdy chcemy zdecydować się na zakupienie gotowego projektu domu jednorodzinnego, w takim przypadku będziemy mogli otrzymać go tanio i szybko. To główne zalety przesądzające o dużej popularności domów z gotowych projektów. Nie możemy jednak zapominać o tym, że gotowy projekt będzie musiał być poddany adaptacji przez architekta adaptującego. Jakie są jego obowiązki?

Architekt dokonujący adaptacji gotowego projektu domu jednorodzinnego to inaczej architekt adaptujący. Jego zadaniem jest takie dopasowanie projektu domu, aby odpowiadał on lokalnym warunkom. Jest to niezbędne działanie, jako że gotowe projekty są uniwersalne i nie będą wobec tego odpowiadały wymogom na każdym terenie.

Obowiązki architekta adaptującego:

 • dostosowanie gotowego projektu do ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego albo do warunków zabudowy, jeżeli plan nie jest przygotowany,
 • dopasowanie gotowego projektu do obecnie obowiązujących norm, przepisów i wiedzy technicznej,
 • przygotowanie projektu zagospodarowania terenu,
 • przeprowadzenie koniecznej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i izolacji,
 • sprawdzenie konstrukcji budynku w ramach dostosowania do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych albo przeliczenie w przypadku zmian w projekcie,
 • dopasowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych,
 • naniesienie na oryginale projektu gotowego zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym,
 • dołączenie wszystkich potrzebnych opinii, uzgodnień i warunków technicznych przyłączy właściwych jednostek w zakresie dostaw mediów,
 • dołączenie zaświadczenia o podłączeniu działki do drogi publicznej,
 • przygotowanie planu BIOZ (bezpieczeństwo i ochrona zdrowia),
 • na żądanie inwestora albo właściwego organu sprawowanie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia prac budowlanych.

Wobec tego architekt adaptujący będzie musiał przeprowadzić szereg prac, aby gotowy projekt domu jednorodzinnego mógł być dołączony do dokumentacji o zgłoszenie czy pozwolenie na budowę.

 

 

Fot. pracownia-projekty.dom.pl/kolekcje,projekty_z_poddaszem.html

Ile zapłacimy za wykonanie adaptacji?


Zwykle jest to koszt od około 1.500 do ponad 2.000 złotych. Zależny jest on głównie od metrażu budynku oraz od jego stopnia zaawansowania, dlatego jeżeli projekt jest dość złożony, a zmiany, które chcemy w nim wykonać, szerokie, wtedy możemy zapłacić więcej.

Warto przy tym wskazać, że niektóre pracownie oferujące gotowe projekty domów także pozwalają klientom na uzyskanie rabatów na adaptację we współpracy z różnymi architektami na terenie całego kraju. Wówczas wystarczy tylko wypełnić dodatkowy formularz w celu otrzymania bezpłatnej oferty na wykonanie adaptacji. Często okazuje się, że ceny są wtedy bardziej atrakcyjne, a my możemy oszczędzić jeszcze więcej.