Mają olbrzymi wpływ na kształt świata logistyki. Gwarantują, że produkt dociera bezpiecznie z punktu A do punktu B. Palety są wszechobecne w całym łańcuchu dostaw. Właśnie z tego powodu podstawowym wyposażeniem większości magazynów są regały paletowe.

Najbardziej powszechne regały paletowe

Najbardziej powszechne regały paletowe występujące na rynku to tzw. regały rzędowe. Konstrukcja jest oparta na budowie ramy, która składa się ze stalowych słupów i belek. Palety są układane na poziomych belkach. Belki są przytwierdzone do słupów pod kątem 90 stopni. Całość można łatwo konfigurować. Nie ma specjalnych obostrzeń co do wysokości. Można tworzyć bardzo okazałe konstrukcje. Z biznesowego punktu widzenia ważniejszy jest aspekt funkcjonalny. Regały paletowe wysokiego składowania pozwalają obniżyć koszt składowania pojedynczej palety w magazynie.

Pojedyncza głębokość regałów paletowych

Pojedynczą głębokość regałów paletowych to najpopularniejsza forma konfiguracji. Stosują ją również duże firmy logistyczne, którym zależy na jak największej wydajności. Dlaczego? Ponieważ można łatwo i szybko pobrać paletę. Mówimy tutaj o tzw. dostępie do każdej składowanej jednostki. Jednostki? Tak, gdyż na regałach paletowych można składować również towary niespaletyzowane. W największym uproszeniu, pełna funkcjonalność takiego rozwiązania zależy od regularnych kształtów przechowywanego produktu. Po pobraniu palety, wolna przestrzeń jest natychmiast dostępna dla nowej palety, która może zostać umieszczona w tym miejscu.

Podwójna głębokość regałów paletowych

Podwójna głębokość regałów paletowych jest wybierana przez firmy, którym zależy na większym wykorzystaniu dostępnej powierzchni magazynowej. Takie rozwiązanie zmniejsza ilość miejsca, które potrzebują wózki widłowe do realizacji swoich zadań. Jednocześnie do obsługi wymagany jest wózek, który będzie dysponował możliwością pracy z takim regałem.

Porozmawiajmy o innych regałach paletowych

Rozmawiając o regałach paletowych należy wspomnieć o innych rozwiązaniach, które są wykorzystywane w magazynach do składowania palet.

  • Regały wjezdne to takie, w których palety są przechowywane w specjalnych korytarzach. W każdym korytarzu zamontowana jest szyna. Wózek widłowy wjeżdża do środka regału, gdzie następuje odłożenie palety. Tego typu rozwiązanie jest bardzo popularne w magazynach mroźniach lub chłodniach, gdyż pozwala zredukować koszt pojedynczego miejsca paletowego.

  • Modyfikacją powyższego rozwiązania są regały satelitarne. Palety są transportowane na automatycznych wózkach. Widlak nie wjeżdża do regału. Odkłada ładunek na automatycznym wózku, a ten kieruje się do wybranej lokalizacji.

  • Regały paletowe przepływowe są bardzo popularne w magazynach, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie hal produkcyjnych. Rozwiązanie zostało wymyślone w celu kontroli daty przydatności produktów. Produkt, który został wyprodukowany najwcześniej, pierwszy powinien opuścić magazyn.

Dostawca regałów paletowych

Wybierając dostawcę regałów paletowych warto postawić na firmę, która będzie posiadała niezbędne kompetencje. Z czego najważniejsze jest wsapracie projektowe i doświadczenie. WDX S.A. przez ponad 25 lat działalności na polskim rynku wyposażył ponad 10 000 magazynów. Regały paletowe produkowane w Zgierzu stanowią podstawowy element systemów składowania wielu przedsiębiorstw ze zróżnicowanych sektorów gospodarki. Od mniejszych magazynów, po regały paletowe wysokiego składowania dla największych firm w kraju.