Wraz z usuwanym powietrzem tracimy również nagromadzone w nim ciepło. Podnosi to koszty ogrzewania domu, ponieważ ciepło ucieka z niego przez otwarte okna oraz przez komin wentylacyjny. Rekuperacja pozwala na odzyskanie ciepła z usuwanego powietrza i przekazanie go czystemu powietrzu pobieranemu z zewnątrz. Wymiana ciepła następuje w urządzeniu zwanym rekuperatorem.

Prawidłowe działanie rekuperacji zależy od właściwego zaprojektowania i wykonania całego systemu. Istotną rolę odgrywa w nim prawidłowe rozmieszczenie czerpni, czyli kanału wlotowego, którym powietrze jest pobierane z otoczenia, oraz wyrzutni, czyli miejsca, w którym zużyte powietrze jest odprowadzane na zewnątrz. Istotna jest również jak najbliższa lokalizacja czerpni i wyrzutni względem rekuperatora, żeby zminimalizować straty energii spowodowane pracą wentylatorów. Ogólne zasady dotyczące projektowania i realizacji systemów wentylacji mechanicznej z rekuperacją określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

Montaż rekuperacji w domu

Rekuperacja w przypadku gospodarstw domowych jest opłacalna w strefie klimatu umiarkowanego, w którym leży Polska, gdy sezon grzewczy trwa przynajmniej pół roku. Nowoczesne wymienniki ciepła pozwalają odzyskać większość ciepła z powietrza odprowadzanego na zewnątrz, niemniej jednak w niektórych przypadkach zastosowanie rekuperacji może być niewykonalne przy obowiązujących normach lub nieopłacalne. Wentylatory stanowiące integralną część systemów rekuperacji do swojej pracy pobierają prąd. Rekuperacja jest bardzo opłacalna i wskazana w kuchniach, łazienkach i lokalach gastronomicznych, w których jest nadmiar ciepłego i wilgotnego powietrza, przesyconego często uciążliwymi zapachami. Rekuperacja pozwala to skutecznie usunąć i wykorzystać ciepło do ogrzania świeżego powietrza pobieranego z zewnątrz.

Dobrze wykonana rekuperacja pozwala realnie zaoszczędzić około 30% energii wydatkowanej na ogrzewanie budynku. Inwestycja jest bardziej opłacalna w budynkach wznoszonych od podstaw, szczególnie w projektach domów energooszczędnych i pasywnych. Adaptacja istniejącego budynku do potrzeb rekuperacji może wiązać się z przebijaniem stropu, dociepleniu budynku oraz wymiana stolarki okiennej. Wentylacja budynku w sposób tradycyjny, czyli poprzez otwieranie lub tylko mikro uchylanie okien jest niewskazane. Zamknięte okna uniemożliwiają wnikanie owadów. Trzeba pamiętać o tym, że rekuperacja nie zastąpi klimatyzacji i nie wychłodzi wnętrza w upalny letni dzień, gdyż jej głównym zadaniem jest wymiana wydychanego przez mieszkańców powietrza z dużą zawartością CO2 na czyste i świeże powietrze z dużą zawartością tlenu.

Zalety rekuperacji

Zaletą rekuperacji jest oczyszczanie pobieranego z zewnątrz powietrza z zanieczyszczeń, alergenów i uciążliwych zapachów przez zamontowany system filtrów. Zapobiega to wdychaniu powietrza zawierającego pył wytworzony przez spalanie niewłaściwego opału w sąsiednich budynkach. Rekuperacja przeciwdziała zawilgoceniu, które często pojawia się w źle wietrzonych pomieszczeniach z niesprawną wentylacją grawitacyjną. Najczęstsze błędy polegają na niewłaściwym zaprojektowaniu i montażu rekuperacji, niewłaściwym dostosowaniu wydajności rekuperatora do potrzeb wentylacyjnych budynku, brak izolacji kanałów wentylacyjnych oraz zastosowanie tanich przewodów wentylacyjnych o zbyt małej średnicy. Można się przed tym uchronić, zlecając projekt i montaż rekuperacji renomowanej firmie.

Klimatyzacja z rekuperacją

Wiele osób decyduje się również na montaż klimatyzacji. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ klimatyzacja ochładza powietrze w domu, a rekuperacja oczyszcza je oraz odzyskuje zimne powietrze które wytworzyła klimatyzacja. Zaletami jest fakt, że nie tracimy zimnego powietrza, a ciepłe powietrze z zewnątrz jest ochładzane przez odzyskane zimne powietrze z wewnątrz budynku.