Historia tych wyrobów medycznych jest niezwykle długa – na przestrzeni dziesięcioleci opracowywano przy tym odmienne rozmiary nici, a także wykorzystywano inne materiały do ich produkcji. Obecnie wyróżniamy dwa główne rodzaje nici chirurgicznych: szwy wchłanialne a niewchłanialne. Czym się one charakteryzują i kiedy są wykorzystywane?

Nici chirurgiczne – podstawowy podział

Kryterium, o które oparty jest podział nici chirurgicznych, to ich wchłanialność. Wyróżniamy przy tym dwa rodzaje szwów: wchłanialne oraz niewchłanialne. Produkowane są one z innych materiałów, dlatego różnią się swymi właściwościami.

Szwy wchłanialne – charakterystyka

Szwy chirurgiczne wchłanialne, określane również jako rozpuszczalne, tworzone są z materiałów takich jak sztucznie wytworzone polimery, które łatwo ulegają rozpuszczeniu, a także elementów naturalnych: włókiem wyścielających jelita zwierząt. Materiały te mogą wraz z upływem czasu zostać naturalnie wchłonięte przez ludzki organizm, dlatego nie występuje tutaj konieczność ponownej wizyty w placówce medycznej w celu ich ściągnięcia. Okres ten uwarunkowany jest czynnikami, takimi jak materiał szwów oraz głębokość rany, stan zdrowia danego pacjenta oraz stosowanie się przez niego do zaleceń medyka. Przyjmuje się, że proces wchłaniania nici rozpuszczalnych zazwyczaj rozpoczyna się po około dwóch tygodniach – całkowite wchłonięcie może natomiast zająć od 2 do 6 miesięcy.

Szwy niewchłanialne – charakterystyka

Można wymienić szwy w postaci syntetycznej – produkowane z poliestru, polipropylenu czy poliamidu – oraz szwy naturalne, które wytwarzane są m.in. z jedwabiu czy lnu. Wykorzystywane w produkcji materiały nie ulegają rozpuszczeniu przez ludzki organizm, dlatego zazwyczaj po zakończeniu leczenia konieczne jest ich usunięcie. Warto jednak wspomnieć, że niekiedy można pozostawić takie szwy w organizmie, aczkolwiek to lekarz podejmuje decyzję w tej kwestii.

Szwy niewchłanialne są bardzo odporne na obciążenia, dlatego sprawdzają się podczas trwałego łączenia tkanek. W przeciwieństwie do szwów rozpuszczalnych, są one odpowiednie w sytuacji, gdy proces gojenia rany przebiega dłużej.

Niewchłanialne nici chirurgiczne Dafilon o gładkiej powierzchni i zgodności tkankowej dostępne są tutaj: https://mercant.pl/dafilon-niewchlanialny-monofilament,c99,pl.html.

Szwy wchłanialne a niewchłanialne – zastosowanie

Z uwagi na odmienne właściwości szwów wchłanialnych oraz niewchłanialnych znajdują one zastosowanie przy innych procedurach. Decyzja o wykorzystaniu danych nici oparta jest o to, jak długo tkanki powinny być podtrzymywane.

Nici chirurgiczne wchłanialne – gdzie są stosowane?

Szwy wchłanialne sprawdzają się przy zabiegach, po których okres podtrzymywania tkanek może być stosunkowo krótki – przykładem takich procedur są zabiegi okulistyczne, stomatologiczne czy laryngologiczne, urologiczne. Co więcej, stosowane są one wtedy, gdy po zakończonej operacji dostęp do rany byłby znacznie utrudniony. Nici rozpuszczalne sprawdzają się również w trakcie zabiegów na miąższowych narządach.

Warto także wspomnieć, że nici chirurgiczne rozpuszczalne są chętnie wybierane w chirurgii plastycznej. W tej dziedzinie pożądany jest określony efekt estetyczny, a odpowiednie techniki szycia z wykorzystaniem wchłanialnych szów nie pozostawiają blizn.

Nici chirurgiczne niewchłanialne – gdzie są stosowane?

Wspomniane wcześniej szwy wchłanialne nie sprawdzą się jednak przy ranach wymagających trwałego oraz mocnego połączenia tkanek – wykorzystywane są wtedy nici chirurgiczne niewchłanialne. Wśród dziedzin, gdzie stosuje się ten rodzaj szwów, można wymienić neurochirurgię, chirurgię sercowo-naczyniową, okulistyczną oraz plastyczną czy rekonstrukcyjną. Nierzadko wykorzystuje się je również do szycia skóry.

Szwy wchłanialne a niewchłanialne – podsumowanie

Szwy wchłanialne oraz niewchłanialne różnią się materiałem, z którego zostały wykonane – przez to pierwsze wyroby mogą zostać naturalne wchłonięte przez ludzki organizm, a drugie zazwyczaj musi usunąć lekarz. Co więcej, nici rozpuszczalne sprawdzają się przy ranach, które nie muszą być stosunkowo długo podtrzymywane – nierozpuszczalne szwy z kolei trwale i mocno łączą tkanki.