Szczególną popularnością cieszy się jej wykonywanie za granicą w związku z atrakcyjnymi zarobkami oraz możliwością rozwoju. Praca w opiece osób starszych w Niemczech jest skierowana do kandydatek, które posiadają określone umiejętności i kwalifikacje, niezbędne do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.

Doświadczenie w opiece osób starszych i znajomość języka niemieckiego

Dwoma podstawowymi wymaganiami, którym muszą sprostać osoby poszukujące zatrudnienia w opiece osób starszych, jest doświadczenie oraz znajomość języka niemieckiego. Doświadczenie obejmuje jednak nie tylko pracę zawodową w roli opiekunki osób starszych – może być także zdobyte w inny sposób. Opiekunki osób starszych najczęściej rozpoczynają swoją pracę w tym zawodzie od zajmowania się starszymi osobami we własnym otoczeniu, najczęściej w rodzinie. Cenne doświadczenie zawodowe można zdobyć także podczas wolontariatów w domach spokojnej starości, hospicjach oraz szpitalach.

Do rozpoczęcia pracy w opiece osób starszych w Niemczech niezbędna jest także przynajmniej podstawowa, komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Jest to warunek konieczny dla każdej osoby poszukującej zatrudnienia w tym zawodzie, który wynika ze specyfiki pracy za granicą. Opiekunka osób starszych musi bowiem znać język ojczysty swojego podopiecznego, aby mogła prawidłowo zrozumieć jego potrzeby oraz na nie odpowiedzieć. Bez znajomości języka niemieckiego właściwe wykonywanie obowiązków przez opiekunkę byłoby znacznie utrudnione.

Cechy charakteru i indywidualne predyspozycje opiekunki osób starszych

Oprócz doświadczenia oraz znajomości języka niemieckiego, osoby planujące rozpoczęcie pracy w opiece osób starszych w Niemczech powinny posiadać także określone cechy charakteru. Najlepiej w tym zawodzie odnajdują się ludzie, którzy lubią pomagać innym, są wyrozumiali, cierpliwi oraz opanowani. Opieka nad osobami starszymi jest wymagającą pracą, w której mogą się pojawić sytuacje stresujące. Opiekunka nie powinna dobrze radzić sobie w wielu, nie zawsze przyjemnych okolicznościach i nie ulegać negatywnym emocjom.

Cenną cechą każdej kandydatki do pracy w opiece osób starszych jest również opiekuńczość. Opiekunki osób starszych zajmują się starszymi, często niesamodzielnymi seniorami, których należy otoczyć opieką, wsparciem, ciepłem oraz zrozumieniem, aby ich codzienność stała się pogodniejsza i łatwiejsza. Profesjonalna opiekunka musi być także osobą odpowiedzialną i w swojej pracy kierować się przede wszystkim dobrem seniora, zaleceniami jego lekarza oraz sugestiami najbliższej rodziny. Powinna aktywizować swojego podopiecznego oraz wspierać go podczas wykonywania codziennych zadań. Profesjonalna opieka osób starszych to bowiem nie tylko codzienne zajmowanie się seniorem, ale także wsparcie emocjonalne, czyli obecność i towarzystwo, którego tak potrzebują starsze, schorowane, często samotne osoby.

W przygotowywaniu artykułu pomogła ATERIMA MED – firma zatrudniająca opiekunki osób starszych.