Osoba odpowiedzialna za rekrutację musi przeanalizować dziesiątki (a czasem nawet setki) dokumentów aplikacyjnych, a następnie z wybranymi osobami spotkać się na rozmowie kwalifikacyjnej. W wielu przypadkach te działania wystarczą, aby wyłonić najlepszego kandydata. Zdarza się jednak, że wybór jest naprawdę trudny, a stanowisko bardzo odpowiedzialne. Przed podjęciem decyzji warto więc dodatkowo zweryfikować umiejętności kandydata. W jaki sposób? Sprawdź!

W wielu przypadkach te działania wystarczą, aby wyłonić najlepszego kandydata. Zdarza się jednak, że wybór jest naprawdę trudny, a stanowisko bardzo odpowiedzialne. Przed podjęciem decyzji warto więc dodatkowo zweryfikować umiejętności kandydata. W jaki sposób? Sprawdź!

Kiedy warto rozszerzyć rekrutację o kolejne etapy?

  • Gdy szukasz pracownika na stanowisko managerskie lub specjalistyczne, które wymaga szczególnych umiejętności;
  • Gdy kilku kandydatów posiada takie samo wykształcenie oraz podobne doświadczenie zawodowe i o wyborze decydują głównie kompetencje miękkie;
  • Gdy zależy Ci na tym, aby pracownik był jak najlepiej dopasowany do stanowiska i związał się z Twoją firmą na stałe.

Jak wygląda wieloetapowy proces rekrutacji?

Jedną z najczęściej stosowanych metod w wieloetapowych procesach rekrutacji jest Assessment Center. To technika opierająca się przede wszystkim na zadaniach symulacyjnych. Uczestnicy sesji wcielają się w wyznaczone role, odgrywając scenki rozgrywające się w środowisku biznesowym. Zadania te są podzielone na grupowe i indywidualne. Każde z nich pozwala ocenić konkretną umiejętność wskazaną przez pracodawcę jako kluczową na danym stanowisku. Zadania i kryteria oceny są zawsze dostosowane do konkretnej firmy oraz stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Dlaczego warto przeprowadzić wieloetapową rekrutację?

Choć wieloetapowa rekrutacja trwa nieco dłużej niż tradycyjna, to pozwala lepiej zweryfikować umiejętności kandydata (zwłaszcza kompetencje miękkie). Metoda Assessment Center jest szczególnie popularna w trakcie rekrutacji na stanowiska kierownicze. Zadania symulacyjne pozwalają zweryfikować, czy kandydat rzeczywiście jest asertywny, potrafi działać pod presją czasu czy kierować kilkuosobowym zespołem. Wieloetapowy proces rekrutacji można wykorzystać także podczas rekrutacji wewnątrz firmy m.in. w przypadku transformacji kompetencji w organizacji (np. do obszaru IT i nowych technologii).

Kandydaci biorący udział w wieloetapowych procesach rekrutacji są oceniani przez zespół rekruterów (nazywanych także asesorami). Dzięki temu klient, czyli osoba zlecająca przeprowadzenie procesu rekrutacji, może mieć pewność, że ocena jest obiektywna. Obserwacja kandydatów w trakcie wykonywania zadań zbliżonych do tych, które staną się ich codziennością na konkretnym stanowisku, pozwala ocenić mocne i słabe strony potencjalnych pracowników. To także świetny sprawdzian dla samych kandydatów. Wieloetapowy proces rekrutacji, jeśli jest przeprowadzony przez specjalistów dysponujących odpowiednimi narzędziami, pozwala ograniczyć do minimum wybór nieodpowiedniej osoby.