Dotacje obejmują również wymianę stolarki zewnętrznej czy docieplenie budynku. Zakończenie programu jest planowane na 2029 rok.

Przez krótki czas po rozpoczęciu nowego roku nabór wniosków do programu Czyste Powietrze był wstrzymany. Jednak 21 stycznia 2019 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowiły przyjmowanie wniosków. Problemy techniczne były spowodowane koniecznością przeprowadzenia aktualizacji programu priorytetowego, a także dostosowaniem systemów informatycznych do zmian związanych z ulgą podatkową. Wiele osób nie wierzyło, że przyjmowanie wniosków zostanie wznowione.

Komisja Europejska odmówiła finansowania jakichkolwiek pieców na węgiel, nawet tych nowoczesnych, co może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie programu, który w większości miał zostać sfinansowany z funduszy unijnych.

Według dostępnych danych, od września do grudnia 2018 roku WFOŚiGW przyjęły ponad 25 tysięcy wniosków, które są obecnie weryfikowane. Pierwsze umowy z inwestorami na ponad 1 mln zł zostały już podpisane. Świadczy to tylko o ogromnej popularności programu i rosnącej świadomości społeczeństwa. Do tej pory najwięcej wniosków zostało złożonych na Śląsku oraz na Mazowszu.

Dla kogo jest przeznaczony program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń, które przedostają się do atmosfery na skutek spalania w starego typu kotłach niskiej jakości węgla oraz śmieci.

Program ma pomóc inwestorom w pokryciu kosztów związanych ze zmianą sposobu ogrzewania, a także poprawie termoizolacji domów jednorodzinnych tak, by zarządzanie energią było możliwie najbardziej efektywne. Połączenie tych działań pozwala nie tylko ochronić środowisko i poprawić jakość powietrza, ale także pomaga zaoszczędzić domowy budżet, ponieważ nowoczesny piec zużyje mniej energii do ogrzania budynku, szczególnie jeżeli nie generuje on strat ciepła przez brak termoizolacji lub jej nieprawidłowe wykonanie.

Program Czyste Powietrze, również w 2019 roku jest skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. O dotację mogą się starać również osoby posiadające zgodę właściciela na rozpoczęcie prac remontowych.

Program Czyste Powietrze – wnioski w 2019 roku

Niezmiennie, wnioski można składać drogą elektroniczną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, adekwatnego do miejsca zamieszkania inwestora. Jeżeli dokumenty zostaną wysłane do nieodpowiedniego oddziału, będą one odesłane bez rozpatrywania wraz z informacją o odpowiednim Funduszu.

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze przybiera postać dotacji i/lub pożyczki. Wiele zależy od zakresu prac, końcowej kwoty inwestycji oraz dochodów rodziny. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Realizacja programu jest przewidziana na lata 2018-2029, przy czym podpisywanie umów będzie miało miejsce do końca 2027 roku. Wszystkie objęte umową realizacje powinny zostać zakończone do 30 czerwca 2029 roku.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, a same wnioski są oceniane na bieżąco przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, adekwatne do miejsca zamieszkania inwestora.

Aktualne terminy składania wniosków oraz ich rozpatrywania, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej są podawane na stronach internetowych WFOŚiGW.

Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Czyste Powietrze jest wymiana starego typu kotła na nowy, ekologiczny piec. Wymagania te dotyczą istniejących budynków. W przypadku domów nowo budowanych dotacja obejmuje zakup i montaż nowego źródła ciepła, które spełnia założenia programu.

Sposób finansowania z programu Czyste Powietrze

Założenia programu Czyste Powietrze przewidują zwrot części poniesionych przez inwestora kosztów. Dotacja jest możliwa w momencie, gdy inwestycja nie przekracza 53 tysięcy złotych. Jeżeli jej koszt był wyższy, nadwyżka może otrzymać dofinansowanie w postaci pożyczki.

Co obejmuje program Czyste Powietrze?

 • wymianę okien i drzwi,
 • zakup i montaż instalacji OZE,
 • wymianę starego typu kotła,
 • montaż i modernizację centralnego ogrzewania,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji,
 • docieplenie przegród budynku,
 • termoizolację budynku.

Wysokość dofinansowania z programu w 2018 roku wahała się między 30 a 90% kosztów kwalifikowanych, natomiast w 2019 roku wartość ta waha się pomiędzy 40 a 90%.

Przyznana dotacja uzależniona jest od miesięcznych dochodów na członka rodziny w gospodarstwie domowym.

Czym są instalacje OZE?

Instalacje OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii z roku na rok zyskują na coraz większej popularności. Energia ta, w odróżnieniu od paliw stałych, regularnie się odnawia. Jest to ekologiczny sposób wykorzystania ciepła znajdującego w ziemi lub promieni słonecznych, czyli wszystkiego, do czego mamy nieograniczony dostęp.

Wśród instalacji OZE najczęściej wymieniane są:

 • elektrownia wiatrowa,
 • fotowoltaika,
 • kolektory słoneczne,
 • kotły na biomasę,
 • pompy ciepła.

Elektrownia wiatrowa

Domowe elektrownie wiatrowe działają podobnie jak tradycyjne farmy wiatrowe. W prywatnej elektrowni znajduje się zazwyczaj jedna lub dwie turbiny. Zależy to głównie od zapotrzebowania i dostępnego miejsca. Instalacje te są przyjazne środowisku dlatego w czasie ich działania nie są produkowane zanieczyszczenia. Do wytwarzania prądu wykorzystują wiatr.

Aby elektrownia wiatrowa należycie działała, musi być ona umieszczona w odpowiednim miejscu. W pobliżu nie mogą znajdować się wysokie budynki, ani drzewa, ponieważ skutecznie zakłócają one przepływ wiatru.

Największą wadą tego rozwiązania jest hałas, jaki generują pracujące wiatraki.

Fotowoltaika

Fotowoltaika wykorzystuje energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, który jest przekazywany do falownika, gdzie przetworzony zostaje na prąd zmienny. Instalacja fotowoltaiczna jest najczęściej umieszczana na dachu, ponieważ sposób jej montażu nie pozostaje bez znaczenia.

Fotowoltaika działa zarówno w słoneczne, jak i w pochmurne dni, korzystając z promieniowania rozproszonego. Podczas pracy nie są generowane żadne zanieczyszczenia. Ponadto instalacja ta jest całkowicie bezobsługowa.

Więcej informacji na temat fotowoltaiki znajduje się tutaj.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne, podobnie jak fotowoltaika, wykorzystują promieniowanie słoneczne, jednak nie do wytworzenia prądu, a ogrzania wody użytkowej. Jest to rozwiązanie, na które inwestorzy decydują się zdecydowanie rzadziej lub w połączeniu z fotowoltaiką.

Największą wadą tego rozwiązania jest brak możliwości magazynowania nagrzanej wody. O ile wyprodukowany latem prąd, inwestor może wykorzystać zimą, podczas większego zapotrzebowania na energię, tak zmagazynowanie gorącej wody, by wykorzystać ją kilka miesięcy później jest niemożliwe.

Nie oznacza to jednak, że system ten jest całkowicie bezużyteczny. Latem może wystąpić problem z nadmiarem gorącej wody i brakiem sposobu na jej wykorzystanie, zimą natomiast instalacja nie jest w stanie podnieść temperatury wystarczająco przez zbyt niskie nasłonecznienie. Jednak nawet wtedy generuje oszczędności – piec wykorzystuje mniej paliwa do nagrzania już częściowo podgrzanej wody.

Kotły na biomasę

Biomasa jest paliwem przyjaznym dla środowiska. Produkowane jest w wyniku biodegradacji pozostałości z produkcji rolnej, rybołówstwa oraz leśnej. Podczas spalania biomasy w piecu, nie jest wytwarzany dwutlenek węgla.

Biomasa jest stosunkowo niedrogim paliwem, jednak posiada mniejszą wartość energetyczną w porównaniu do węgla. Trudności może przysporzyć również jej transport i magazynowanie ze względu na małą gęstość.

Pompy ciepła

Pompy ciepła w zależności od rodzaju, czerpią energię z powietrza, wody lub gruntu. Mogą zostać wykorzystane do podgrzania wody użytkowej lub ogrzania budynku. Instalacje te są praktycznie bezobsługowe i z perspektywy czasu, bardzo korzystne, zarówno ze względów finansowych, jak i środowiskowych.

Ich największą wadą jest uzależnienie od dostaw prądu – w przypadku awarii w sieci elektrycznej, pompa ciepła przestanie pracować. Nie bez znaczenia jest wysoka cena instalacji, która skutecznie odstrasza inwestorów. Dlatego też również program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowania do zakupu i montażu pompy ciepła.

Więcej na temat pomp ciepła przeczytasz tutaj.

Dlaczego zanieczyszczenia powietrza są groźne dla naszego zdrowia?

Zanieczyszczenia powietrza są bardzo groźne dla zdrowia i życia ludzi. Mowa tu nie tylko o ich składzie, ale również dużej mobilności, która umożliwia skażenie dużego obszaru w krótkim czasie.

Do powstawania zanieczyszczeń powietrza przyczynia się rosnące zapotrzebowanie na energię ze względu na wzrost liczby ludności, a także stale rozwijający się przemysł oraz transport.

Niebezpieczne substancje są wchłaniane przez ludzi podczas procesu oddychania, dlatego uchronienie się przed nimi jest bardzo trudne. Wiele osób w okresie jesienno-zimowym decyduje się na zakładanie maseczek antysmogowych. Jest to oczywiście bardzo dobre rozwiązanie, jednak pamiętajmy, że zanieczyszczenia powietrza nie pozostają za drzwiami, gdy wchodzimy do budynku. Z tego względu, aby uchronić się przed działaniem smogu należałoby nie ściągać w ogóle masek, zakupić oczyszczacze powietrza lub zamontować rekuperację.

Rekuperacja to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która zapewnia stałą wymianę powietrza w budynku, bez konieczności otwierania okien.Rekuperator zaopatrzony jest w filtry, dzięki którym powietrze wwiewane do budynku jest pozbawione kurzu, owadów oraz innych zanieczyszczeń. Ponadto w wymienniku ciepła, dochodzi do ogrzania świeżego, nawiewanego do wnętrza domu powietrza za pomocą zużytego, wywiewanego strumienia. Podczas przekazania energii cieplnej, strumienie nie mieszają się ze sobą, a jedynie mijają.

Rekuperacja to podwójne korzyści – pomaga ochronić domowników przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń powietrza, ale także pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Ciepło nie marnuje się, ponieważ zostaje przekazane nawiewanemu powietrzu, dzięki czemu piec zużywa mniej energii na podniesienie temperatury do pożądanej.

Podsumowanie

Program Czyste Powietrze ma pomóc inwestorom w sfinansowaniu wymiany pieca, a także poprawy termoizolacji budynku, zakupu i montażu instalacji OZE oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - rekuperacji.