Jakie są ich atuty? I na czym w ogóle polega ich fenomen?

Garaż blaszany i pozwolenia

Garaż blaszany można postawić na działce bez pozwolenia na okres nie dłuższy niż 180 dni. Konieczne jest jednak jego zgłoszenie, przez co traktowany jest jako obiekt budowlany. Po upływie sześciu miesięcy należy uzyskać zgodę na budowę. Garaż blaszany można postawić w dowolnym miejscu, nie ma wymogów co do jego umiejscowienia. Tzw "blaszak" to idealne rozwiązanie dla osób które potrzebuja miejsca na swój samochód lub jako pomieszczenie do przechowywania różnych rzeczy, w tym narzędzi ogrodnicznych. 

Prawo budowlane a garaż blaszany

Kluczowe przepisy dotyczące budownictwa w Polsce umieszczono w dzienniku ustaw Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. Zawarte są w nim wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska w czasie trwania prac budowlanych,  sposobów uzyskiwania pozwoleń na budowę, miejsca realizacji inwestycji, praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego oraz postępowania w sytuacji katastrofy budowlanej. Dziennik ustaw zawiera zestawienie przepisów z zakresu budowy, projektowania, nadzoru obiektów budowlanych oraz zasad funkcjonowania organów administracji publicznej w tym obszarze.

Odstępstwem od reguły jest sytuacja, gdy przedsięwzięcie obejmuje obiekty takie jak: gospodarcze związane z produkcją rolną, wiaty, wolno stojące budynki gospodarcze, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wiaty, boiska szkolne, altany działkowe, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ogrodzenia oraz tym podobne. Jeśli chodzi o budowę garaży budowlanych ( a także altan, oranżerii zimowych, przydomowych ganków), to zapisy mówią też o tym, że liczba takich obiektów na działce nie może być większa niż 2 na każde 500 m2 powierzchni działki.

Czy można postawić garaż blaszany, nie mając pozwolenia?

Artykuł 29 Ustawy o Prawie Budowlanym wskazuje, że pozwolenie na postawienie garażu blaszanego nie jest konieczne w kilku konkretnych przypadkach. Jakich? Powierzchnia takiego obiektu nie może przekraczać 35 m2, a na powierzchni działki 500 m2 nie może ich być więcej niż 2. Warte podkreślenia są także uwarunkowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wszystko zależy od tego, czy istnieją tam zapisy o budowaniu obiektów na działkach poniżej 400 m2 lub obiektów wyższych niż 3 m. Jeśli nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, trzeba zgłosić się do odpowiedniego organu z prośbą o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zawarte tam informacje będą wiążące dla dalszych kroków i decyzji.

Czy garaż blaszany należy gdzieś zgłaszać?

Budując garaż blaszany nie trzeba posiadać pozwolenia na budowę, ale koniecznym jest zgłoszenie takiego zamiaru do odpowiedniego organu. Taki wniosek powinien być złożony dla właściwego dla miejsca zamieszkania prezydenta miasta lub starosty powiatu w terminie nie dłuższym niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych. Zgłoszenie tego typu wymaga przedłożenia stosownych dokumentów. Ich brak może skutkować odrzuceniem pisma, dlatego tak ważne jest prawidłowe przygotowanie dokumentacji. W przypadku braku przeciwwskazań ze strony starosty, można rozpocząć działania budowlane, które mogą być realizowane przez kolejne dwa lata. Warto także pochylić się nad przepisami dotyczącymi położenia budynków w stosunku do granic działki. Wyjątkiem od nakazu zgłoszenia jest wybudowanie garażu jako budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej, jeśli wiąże się z produkcją rolną. 

Bezwzględnie przepisy budowlane w tym zakresie uległy znacznemu uproszczeniu, co jest korzystnym rozwiązaniem dla osób planujących tego typu inwestycję. Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę, że pewne udogodnienia nie pozwalają na tworzenie samowoli budowlanej. Wciąż obowiązują określone w prawie budowlanym przepisy, a garaż blaszany musi spełniać wymogi i normy związane z bezpiecznym jego użytkowaniem. Wszystkie elementy można jednak sprawnie połączyć, działając z literą prawa i zapewniając sobie komfortowe schronienie dla samochodu lub innych pojazdów albo akcesoriów.