Uwarunkowane jest to oczywiście czynnikiem finansowym. Zwiększające się ceny gruntów oraz mediów eksploatacyjnych są tutaj bardzo ważnym czynnikiem determinującym. Bardzo ważne jest to, aby w sposób maksymalny dla danej kubatury dopasować systemy regałowe oraz dobrać do nich odpowiednie wózki widłowe do transportu i obsługi składowanych towarów.

Wózki widłowe w procesie planowania budowy magazynu

Najważniejsze, aby planowanie przestrzeni wewnątrz magazynowej rozpocząć już na etapie projektu hali magazynowej. Pozwoli to w sposób kompletny wykorzystać powierzchnię roboczą danego budynku oraz wybrać wózki widłowe, które będą optymalnie realizowały główne założenia logistyczne. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, możemy ingerować w niektóre elementy hali, starając się, aby konstrukcyjne nie kolidowały z przyszłym systemem regałowym. Takie podejście narzuca jednak pewne ograniczenie, a rozwiązania takie jak wózki systemowe, mogą okazać się niemożliwe do wdrożenia. Dlatego tak ważne jest, aby jeszcze na etapie planowania inwestycji wykonać projekt zagospodarowania regałowego. Mając projekt aranżacyjny, jesteśmy w stanie zweryfikować, czy dane wózki magazynowe będę realizowały zadania na wystarczającym poziomie efektywności.

Wózki systemowe optymalizują przestrzeń magazynową

Na skuteczne działanie magazynu wpływa wiele elementów. Odpowiedni dobór regałów, wózków magazynowych oraz zaimplementowanie odpowiedniego projektu logistycznego. Zawsze poszukujemy rozwiązań, które zagwarantują realizację założonych celów przy możliwie jak najmniejszych nakładach inwestycyjnych. Niewątpliwie bardzo popularnym rozwiązaniem, o szerokim zastosowaniu zarówno w procesie składowania całych palet w regałach jak i w przypadku kompletacji zamówień, są wózki systemowe. Wózki VNA to szczególny rodzaj wózków magazynowych. Te potężne maszyny pracują w bardzo wąskich korytarzach roboczych. Zastosowanie tego typu wózków magazynowych pozwala efektywnie zagospodarować przestrzeń składowania oraz zoptymalizować trasy przejazdu wózków widłowych, co wpływa bezpośrednio na efektywność pracy.

Wózki widłowe w procesie projektowania systemu logistycznego

Odpowiednio określone zadania pozwolą na prawidłowe dobranie wózków widłowych. Do podstawowych parametrów wózków magazynowych możemy zaliczyć: wysokość podnoszenia, masę ładunku, masę wózka czy szerokość korytarza roboczego. W większych przedsiębiorstwach coraz częściej wykorzystywane są wózki widłowe wysokiego składowania oraz wózki systemowe. Dają one możliwość pracy w wąskich lub bardzo wąskich korytarzach roboczych. Warto postawić na wózki widłowe cechujące się solidną konstrukcją oraz niskimi całkowitymi kosztami posiadania. Doskonałym wyborem będą wózki widłowe elektryczne marki Crown. W przypadku wdrożenia wózków systemowych należy pamiętać, że tego typu decyzję musimy podjąć na etapie powstawania hali magazynowej. Konieczne jest tu wykonanie odpowiedniej posadzki, umożliwiającej przeniesienie obciążenia wózka, z materiałów które nie będą wpływały negatywnie na działanie pętli indukcyjnej. 
Szczegółowe analizy pokazują wzrost wydajności pracy magazynu, w którym wykorzystywane są wózki systemowe. Wdrożenie tego typu rozwiązań optymalizujących pozwala na obniżenie kosztów magazynowania dzięki zwiększeniu ilości miejsc paletowych. Przekłada się to również na poprawę bezpieczeństwa oraz komfort pracy operatorów pracujących w magazynie.