Jak wynika z badania Pracuj.pl Specjaliści na rynku pracy*, większość Polaków, którzy rozważają zmianę pracodawcy lub szukają pracy, jest gotowa na zmianę miejsca zamieszkania dla lepszej pracy. Najbardziej do takiej decyzji motywują wyższe zarobki. 

Mężczyźni odważniejsi od kobiet?

Bardziej na relokację otwarci są mężczyźni. Na taki krok zdecydowałoby się aż 79% pytanych. Wśród kobiet deklarujących, że są w trakcie poszukiwania pracy, aż 65% odpowiedziało, że jest gotowe na zmianę miejsca zamieszkania.

Jakie czynniki najbardziej zachęcają do przeprowadzi? Należą do nich:

- wzrost pensji,

- znaczący awans,

- wsparcie pracodawcy przy przeprowadzce (znalezienie mieszkania, szkoły, przedszkola).

Finanse - najsilniejszy motywator

Tym co motywuje najsilniej do relokacji, jest czynnik finansowy. I ma on kluczowe znaczenie dla wszystkich respondentów niezależnie od wieku, płci czy miejsca zamieszkania – zawsze był wskazywany przez badanych na pierwszym miejscu. Wśród najmłodszych pracujących (25-30 lat) był on decydujący niemal dla połowy badanych (45%). Dla osób powyżej 30. roku życia był istotny dla blisko 40% badanych.

Kredyt hipoteczny trzyma nas w miejscu?

Natomiast osoby, które nie zdecydowałyby się na przeprowadzkę do innego miasta czy miejscowości dla nowej pracy, jako główny powód podały czynniki rodzinne (wskazało tak 71% badanych, w tym 74% kobiet i 67% mężczyzn). W grupie osób w wieku 31-50 lat aż 74% badanych wskazało na ten czynnik, jako decydujący. Dzieci w wieku szkolnym czy kredyt hipoteczny, to m.in. aspekty silnie wiążące z miejscem zamieszkania. Dla pozostałych grup wiekowych wartość tego czynnika jest średnio niższa o 10 punktów procentowych, choć nadal pozostaje on decydujący.

Sprawdź aktualne oferty

Niezależnie od tego, czy poszukując pracy jesteś gotowy na zmianę miejsca zamieszkania, pamiętaj, że wszystkie aktualne oferty pracy dla Pabianic, województwa łódzkiego i całego kraju znajdziesz na stronie Pracuj.pl

*Badanie Pracuj.pl „Specjaliści na rynku pracy”, październik 2014.