Zmienią się również okresy ich wypowiedzenia.
Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie Kodeksu Pracy wejdzie w życie 22 lutego 2016 r. Jej głównym celem jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystania umów o pracę na czas określony. Aktualnie umowy o pracę na czas określony są zawierane bez czasowego ograniczenia ich trwania. Powoduje to, że są zawierane na długoletnie (nawet 10-letnie) okresy. Nowe przepisy to zmienią. Od lutego pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem tylko trzy takie umowy i to maksymalnie na 33 miesiące. Przerwa między kolejnymi umowami nie będzie mieć znaczenia. W praktyce oznacza to, że okres zatrudnienia pracownika na umowie (umowach) na czas określony nie będzie mógł przekroczyć 3 lat (3 miesiące umowy na okres próbny i 33 miesiące umowy na czas określony).

Ta reguła nie będzie obowiązywać w przypadku prac sezonowych i dorywczych, zastępstwa innego pracownika, pracy w placówkach zagranicznych oraz pracy na czas kadencji.

Nowelizacja będzie miała także wpływ na umowy, który już trwają.

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie zasady możliwości zawarcia tylko trzech umów na czas określony. Nawet jeśli czwarta umowa również będzie na czas określony, z mocy prawa stanie się umową na czas nieokreślony. Nie ma znaczenia, jaki okres upłynie pomiędzy zawarciem kolejnych umów o pracę na czas określony. Przypomnijmy, że do tej pory, by tak się stało, odstępy czasowe pomiędzy następującymi po sobie umowami nie mogły przekraczać 1 miesiąca. Pracodawcy nie będą już mogli obejść tego przepisu i wprowadzać dłuższej niż miesięczna przerwy między poszczególnymi umowami (dawało im to możliwość zawierania nieograniczonej ilości umów na czas określony).

Zmienią się także okresy wypowiedzenia. Nie będą już uzależnione od rodzaju umowy, a od jej długości. Za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony. Jeśli umowa została zawarta na krócej, niż pół roku, pracodawca będzie musiał ją wypowiedzieć z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli została zawarta na dłużej niż pół roku - będzie to miesiąc, a przy zatrudnieniu przez co najmniej trzy lata – trzy miesiące.

Szukając pracy, warto zaglądać na zaufane strony, które zamieszczają sprawdzone oferty. Takie oferty można znaleźć np. na Pracuj.pl