Komisja kwalifikacyjna powołana przez komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach zakończyła I etap naboru, który polegał na weryfikacji złożonych dokumentów. A na ogłoszenie o naborze odpowiedziało 76 chętnych do pracy w systemie zmianowym i 18 do systemu codziennego.

- To mimo wszystko niewiele osób – mówi st. kpt. Michał Kuśmirowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – Pamiętam nabory z ponad dwustoma chętnymi.

Po zweryfikowaniu złożonych dokumentów pozytywnie do etapu II zakwalifikowano 73 kandydatów do systemu zmianowego oraz 16 do systemu codziennego.
Przed kandydatami dwa dni testów sprawnościowych.

We wtorek 25 października staną oni przed wyzwaniami sportowymi. Będą podciągali się na drążku, rzucali piłką lekarską i biegali po kopercie. W środę 26 października zostaną poddani próbie wydolnościowej. Żeby przystąpić do testu kandydaci muszą mieć strój sportowy, ważny dokument potwierdzający tożsamość, ważne zaświadczenie od lekarza (wystawione nie później niż 30 dni przed testem sprawności fizycznej).