Adres redakcji: Stary Rynek 7, 95-200 Pabianice
tel. 42 22 70 400
e-mail: redakcja@zyciepabianic.pl

Zapraszamy
poniedziałek 10.00-16.00
wtorek 5.00-10.00
środa, czwartek, piątek 10.00-16.00

Wydawca: Agencja Dziennikarzy sp. z o.o.
Adres: Stary Rynek 7, 95-200 Pabianice
prezes zarządu Marcin Czupreta (marcin@zyciepabianic.pl)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX wydział krajowego rejestru sądowego
KRS 0000210984, NIP 731-14-80-098, Regon 471552720
Konto bankowe: 33 1440 1244 0000 0000 0183 0465
 - portal miejski


redaktor naczelna: Magdalena Kosińskam.kosinska@zyciepabianic.pl
redaguje zespół Agnieszka Namysł
Elżbieta Tomes
redakcja@zyciepabianic.pl
dział reklamy: Agnieszka Kusiak
Agata Grzech
marketing@zyciepabianic.pl


- tygodnik


redaktor naczelna: Grażyna Grabowskagrazyna@zyciepabianic.pl
redaguje zespół: Magdalena Kosińska
Agnieszka Namysł
Elżbieta Tomes
redakcja@zyciepabianic.pl
dział sportowy: Grzegorz Ziarkowskisport@zyciepabianic.pl
rysownik: Katarzyna Hans-Zaleparedakcja@zyciepabianic.pl
dział reklamy: Agnieszka Kusiak
Agata Grzech
marketing@zyciepabianic.pl
skład komputerowy: Sylwia Fronczaladtp@zyciepabianic.pl