Wymieniona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic „Grota” Roweckiego z ul. Bugaj.

     Jacek Wróblewski, starosta pabianicki: - Nowa sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic „Grota” Roweckiego z ul. Bugaj będzie kosztowała 200.000 zł.

     Na ulicy Wspólnej za 140.000 zł będą budowane perony przystankowe wraz z przejściem dla pieszych w okolicy ul. Łukowej.

     Powstanie fragment chodnika w ul. Piłsudskiego przy ul. Piłsudskiego za 150.000 zł.

     Rozpoczynają się prace nad przebudową ul. Rydzyńskiej. W październiku 2023 r. Powiat Pabianicki otrzymał dofinansowanie z Polskiego Ładu edycja VIII w wysokości 8 mln zł na przebudowę pozostałych części z pierwotnego zakresu, tj. dokończenie ul. Długiej w Rydzynach w kierunku Pawłówka, drogi w Pawłówku do DW 485 i ul. Rydzyńskiej w Pabianicach. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec 2025 r.

     Jacek Wróblewski, starosta pabianicki: - Na tym pabianickim odcinku, który przebiega przez lasek miejski, wykonana zostanie też jednostronna droga dla pieszych i rowerów.

     Zakres przebudowy i rozbudowy obejmuje poszerzenie jezdni z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej. Ma powstać droga dla pieszych oraz droga dla pieszych i rowerów. W lutym ogłoszono przetarg. Szacowana wartość zadania to 8.4430.000 zł. Ul. Rydzyńska w Pabianicach od skrzyżowania z ul. 20 Stycznia do miejscowości Rydzyny będzie miała poszerzoną jezdnię, pokrytą nawierzchnią bitumiczną.