O zagłębieniu w chodniku na ul. Kościelnej przy ul. Poprzecznej poinformował Straż Miejską przechodzień. Zadzwonił do dyżurnego we wtorek (2 marca) o godz. 22.05. Strażnicy potwierdzili informację i przekazali ją dyżurnemu akcji "Zima" w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej.