Było to spotkanie uzdrawiające. Zaczęło się od wspólnej modlitwy, a później była konferencja Witolda Wilka, perkusisty, ale też charyzmatyka, który ma dar proroczy i czuje, kogo Bóg w danej chwili uzdrowił.

- Jezus uzdrawiał. Kto wierzy, ten doświadcza cudów – mówił.

Znane są przypadki jego proroczej działalności w kraju.

- Zaprosiliśmy Witka Wilka po to, aby, po pierwsze, pomóc ludziom odnaleźć wiarę, po drugie, pomóc chorym. To jeden ze sposobów na nową formę ewangelizacji – mówi ks. Michał Misiak z parafii św. Mateusza.

Po przemówieniu zaczęła się półtoragodzinna modlitwa o uzdrowienie. Z kościoła do auli, która jest przy parafii, przeniesiono Najświętszy Sakrament.

- Wnieśliśmy Jezusa pod postacią chleba jak gwiazdora. Poszły na niego wszystkie reflektory. Były brawa i wiwaty. Cała modlitwa była radosna – opowiada ksiądz. – Co jakiś czas Witold Wilk mówił, kto spośród zgromadzonych zostaje właśnie uzdrowiony. Mówił na przykład, że Jezus właśnie uwalnia osobę z raka jelita, czy tę, która cierpi na depresje. Takich osób wymienił około dwudziestu.

- Miałam chorą żyłę, która mnie bardzo bolała. Nagle przestała – opowiada pani Aldona. – W poniedziałek zamierzam zrobić badania i sprawdzić, czy naprawdę zostałam wyleczona.

- Moja wnuczka była niewierząca. Dzięki temu spotkaniu coś w niej pękło. Jest teraz spokojniejsza – dodaje pani Gertruda.

- Dostałam nowe życie od spotkania z Witkiem. Prosiłam o całkowite uleczenie depresji – mówi pani Lidia.

Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Dobrego Pasterza” spotyka się co czwartek. Jest w niej obecnie 100 osób. Ci, którzy uważają, że zostali uzdrowieni, będą to potwierdzać wynikami badań na kolejnym spotkaniu. Większość osób to pabianiczanie. Na spotkanie przyjechali też wierzący z okolic. Ok. 50 osób chce się zapisać do tej grupy.

- Będziemy ewangelizować ludzi i mamy na to kolejne fajne pomysły – mówi ks. Michał. – Mamy już dwadzieścia osób, które są ewangelizatorami i chcą opowiadać o Bogu i przekonywać do wiary. Te osoby mają dodatkową misję, jaką jest przekazywanie wiary podczas osobistych spotkań z ludźmi.

Zimą grupa „Dobrego Pasterza” zorganizuje akcję „Studnia Jakuba”. Rozstawią w różnych miejscach Pabianic koksowniki. Będą przy nich czuwali ewangelizatorzy. Każdy, kto będzie chciał się ogrzać, będzie miał również możliwość porozmawiać o Bogu i wierze.