Po godzinie 13.00 strażacy dostali wezwanie na ul. św. Jana. Na drodze była plama oleju. Strażacy przy pomocy sorbentu uporali się z zagrożeniem dla kierowców.