Wydarzenie w postaci Mobilnego Doradztwa Zawodowego jest jednym z elementów projektu unijnego pt.: „Rozwój kwalifikacji przez całe życie – kampania informacyjna”, realizowanego przez Edustację.pl.

Konsultacje rozpoczną się 6 marca w Pabianicach, przy okazji Dni Otwartych organizowanych przez Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. św. Wincentego a Paulo. Nasz mobilny autobus pierwszy przystanek będzie miał na placu przed kościołem Najświętszej Marii Panny przy ul. Zamkowej 39, gdzie będzie stał w godz. 9.30-15.30.

Podczas konsultacji z doradcą zawodowym będziemy mogli poradzić się go w sprawach dotyczących zaplanowania właściwej ścieżki rozwoju osobistego, czy wyjaśnić nurtujące nas wątpliwości. Zainteresowani uzyskają również przydatne informacje o kolejnych wydarzeniach odbywających się w naszym województwie, m.in. Targach Edukacyjnych dla Dorosłych, seminariach czy doradztwie zawodowym on-line.

Zachęcamy również do odwiedzania strony www.rozwoj.edustacja.pl/lodzkie. Na niej organizatorzy projektu „Rozwój kwalifikacji przez całe życie – kampania informacyjna” umieszczać będą wszystkie informacje o aktualnie odbywających się wydarzeniach, dokładnych miejscach, terminach itp.

“Rozwój kwalifikacji przez całe życie – kampania informacyjna” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat możliwości i korzyści płynących z kształcenia ustawicznego wśród osób dorosłych w województwie łódzkim. Poprzez niewątpliwy wpływ na wzrost kapitału intelektualnego w regionie oraz zachowanie polityki równych szans, przedsięwzięcie przyczynia się do rozwoju społecznego i w konsekwencji rozwoju lokalnego województwa łódzkiego.

Jednym z etapów projektu “Rozwój kwalifikacji przez całe życie – kampania informacyjna” są spotkania z doradcą zawodowym, który ma za zadanie indywidualną współpracę z osobami dorosłymi nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez nich decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego i związanej z nim ścieżki edukacyjnej. W ramach zadania prowadzone będą 2 rodzaje działań:

* Mobilne doradztwo zawodowe – odbywać się będzie na terenie całego województwa łódzkiego, w podziale na powiatowe jednostki administracyjne. Doradca pokona trasę wiodącą przez 23 powiaty i zatrzyma się w jednej miejscowości każdego powiatu. Podczas takiego dyżuru, oprócz indywidualnego doradztwa zawodowego, mieszkańcy będą mogli zasięgnąć informacji na temat możliwości kształcenia i rozwoju w swoim regionie. Doradca będzie miał również do dyspozycji materiały informujące o samym projekcie i planowanych wydarzeniach.
* Konsultacje on-line – rozmowa w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej www.rozwoj.edustacja.pl/lodzkie i kontakt e-mailowy dla osób zainteresowanych tematyką szkoleń. Konsultacje odbywać się będą w godzinach dyżurów doradcy.

Poza doradztwem zawodowym planowane są Targi Edukacyjne dla Dorosłych, seminaria i konkurs na najlepszą placówkę kształcenia dorosłych w regionie oraz konferencja prasowa, będąca podsumowaniem całego wydarzenia.