Z prędkością do 50km/h możemy jeździć w godzinach 5.00 - 23.00. Od godziny 23.00 do godziny 5.00 możemy pędzić z prędkością do 60km/h.
- Obniżenie prędkości na ulicy Waltera-Jankego do 40km/h było konieczne ze względu na duży ruch pieszych - mówi Stanisław Wołosz dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. - Na obszarze zabudowanym obowiązywała wtedy prędkość do 60km/h.