Od Anny Leder, rzeczniczki łódzkiego oddziału NFZ, otrzymaliśmy następujące wyjaśnienie sprawy doktora J.:

"W wyniku poczynionych analiz kontrolerzy ŁOW NFZ ustalili, że lekarz poprzez prowadzenie praktyki lekarskiej w poradni zdrowia psychicznego w Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68 mógł doprowadzić do wyłudzenia refundacji na leki psychotropowe z grupy N05. Łódzki OW NFZ zawiadomił organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

Zobacz: Afera w poradni. W co zamieszany jest psychiatra?

W związku z prowadzonym monitorowaniem udzielanych świadczeń i ordynacji lekarskiej, wynikającym z ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ na podstawie przekazywanych przez apteki elektronicznych danych, dotyczących zrealizowanych recept, dokonał analizy dotyczącej recept wystawionych przez lekarza specjalistę psychiatrii. Psychiatra od kilku lat jest lekarzem, który na terenie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia generował najwyższe kwoty refundacji leków. Na przestrzeni lat 2012-2016 kwoty refundacji leków na receptach wystawionych przez tego lekarza wzrosły o ponad 124,10%. W tym czasie wzrosła również średnia refundacja recept wystawionych przez tego lekarza. Wszystkie wypisywane recepty zostały wystawione przez lekarza w Pabianickim Centrum Medycznym w Pabianicach przy ul. Jana Pawła II 68.

Wydział Kontroli NFZ w Łodzi analizował i porównywał wysokość refundacji oraz średniej refundacji recept zrealizowanych w 2016 roku. Porównania dokonano na tle innych lekarzy z całego województwa o tej samej specjalizacji, tj. psychiatrii. W wyniku tej analizy ustalono, że lekarz zdecydowanie zdystansował kolejnego specjalistę psychiatrii w ilości wypisywanych recept tj. – 4.264 szt, liczby opakowań – 34.888 szt., liczby przyjętych pacjentów – 828, średniej liczby opakowań dla pacjenta - 42,14 szt. Do porównania drugi kolejny pod względem liczby wystawianych recept oraz wysokości refundacji lekarz o tej samej specjalizacji wypisał analogicznie: recept -2 .022 szt., liczby opakowań - 10.010 szt., liczby przyjętych pacjentów - 414, średniej liczby opakowań dla pacjenta - 24,18 szt.

Analiza pozwoliła na wysunięcie podejrzenia wypisywania przez psychiatrę nadmiernych ilości opakowań leków psychiatrycznych z grupy leków N05 i tym samym wyłudzania środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia. W porównaniu z innymi lekarzami specjalistami psychiatrii, lekarz w 2016 roku wypisał leki psycholeptyczne na receptach na najwyższą kwotę refundacji, która jest o 291,48 proc. większa niż kolejny lekarz o najwyższej średniej refundacji recept. Średnia liczba opakowań leków zrealizowana dla jednego pacjenta i średnia kwota refundacji leków dla jednego pacjenta były wyraźnie wyższe w stosunku do realizowanych leków przez innych lekarzy".

Narodowy Fundusz Zdrowia od 1,5 roku kontrolował recepty wystawiane przez lekarza. Psychiatra jest podejrzewany o szereg oszustw na szkodę NFZ (miało do nich dojść w okresie od 2014 do 2017 roku). Szkoda ta może sięgać nawet kilku milionów złotych. 

W tej chwili trwa przesłuchanie i przedstawianie lekarzowi zarzutów. Jutro prokurator zdecyduje o tym, czy zastosować wobec psychiatry areszt tymczasowy lub inne środki dozoru.