Komunikat wydany przez Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczący województwa łódzkiego:

Na terenie ww. obszaru prognozuje się występowanie silnych burz o charakterze nawałnic, podczas których największym zagrożeniem będzie intensywny opad deszczu od 20 do 50 mm, lokalnie opad gradu o wielkości 2-4 cm i wiatr wiejący w porywach od 70 do 100 km/h z kierunków zmiennych, początkowo południowych, przechodzących w kierunek zachodni. Natomiast w godzinach popołudniowych będą występować dogodne warunki do tworzenia się tornad.
Skutki: awarie i uszkodzenia napowietrznych linii przesyłowych; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; uszkodzenia budynków i dachów; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.