Lokatorzy bloków przy ul. Wileńskiej 55/59 zawiadomili Straż Miejską o hałasującej grupie młodzieży. Młodzi ludzi, według ich relacji, pili alkohol. Patrol straży zastał młodzież we wskazanym miejscu. Strażnicy nie potwierdzili jednak, że młodzi pili alkohol. Strażnicy pouczyli zebranych i nakazali im rozejść się. Zdarzyło się to w poniedziałek (12 kwietnia) o godz. 22.00.