Skutki zimy odczuli pasażerowie tramwaju linii "P". Na ulicy Łaskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Tkacką wagon jadący w kierunku centrum wykoleił się. Był to drugi wagon tramwaju. Po około dwóch godzinach ustawiono go na torach przy pomocy dźwigu.

W tym czasie pasażerowie korzystali z autobusów zastępczych.