Na wczorajszej konferencji prasowej prezydent Grzegorz Mackiewicz i wiceprezydent Dawid Zakrzewski przedstawili nowy program walki ze smogiem w mieście.

 W lipcu ruszy miejski program dofinansowania do wymiany pieców węglowych na nowe, ekologiczne źródło ciepła. Skorzystać będą mogli właściciele lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych. Na ten cel przeznaczono 2 mln zł. Prezydent przedstawi projekt programu na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Dotację można będzie otrzymać na likwidację kopciuchów i trwałe ich zastąpienie przez nowe źródło ogrzewania, takie jak ogrzewanie elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej, pompa ciepła, kocioł zgazowujący drewno, kocioł lub piec na pellet drzewny. Obejmie również wydatki poniesione na niezbędne projekty i dokumentacje związane z przedsięwzięciem, demontaż palenisk/kotłów, wykonanie lub modernizację wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, opłaty przyłączeniowe gazowe lub centralnego miejskiego, montaż wkładu kominowego.

Wysokość dotacji zależy od źródła ciepła:

do 3 000,00 zł. na: pompę ciepła typu powietrze/powietrze, kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie, kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, piec na pellet

do 5 000,00 zł. na: kocioł gazowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne

do 7 000,00 zł. na: gruntową pompę ciepła, pompę ciepła typu powietrze/woda, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Planowane są dwa nabory wniosków. Pierwszy w lipcu (po wejściu w życie uchwały) przez 20 dni od dnia ogłoszenia i drugi we wrześniu, przez 14 dni od daty ogłoszenia. Inwestycja powinna być zakończona do 15 listopada br.

Prezydenci Mackiewicz i Zakrzewski zachęcają żeby wniosek złożyć jak najszybciej – nabór będzie prowadzony do wyczerpania pieniędzy przeznaczonych na dotację.
Ważna informacja: dotację z „miejskiego” programu można połączyć z programami „Czyste powietrze” i „Ciepłe mieszkanie” (np. jako wkład własny), przy czym łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Łączenie programów zminimalizuje koszty ponoszone przez właściciela.

Wnioski do wszystkich wymienionych programów przyjmuje Urząd Miejski – Referat Programów Priorytetowych, ul. św. Jana 4, pok. 25, tel. 42 22 54 625 lub 509 309 848. Mieszkańcy Pabianic na miejscu mogą uzyskać informacje o warunkach programów, skonsultować wypełnienie wniosku i złożyć dokumenty.

 Uchwała antysmogowa województwa łódzkiego nakazuje do 1 stycznia 2025 r. wymianę wszystkich kotłów na paliwo stałe pozaklasowe tzw. „kopciuchów”. Do 1 stycznia 2026 r. należy wymienić lub dostosować piece i kominki, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r. do wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. Do 1 stycznia 2028 r. należy wymienić kotły na paliwo stałe 3 i 4 klasy.

Według danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w Pabianicach do wymiany jest 1500 kotłów pozaklasowych (zdecydowana większość u właścicieli prywatnych ) i 770 kotłów 3 i 4 klasy.