W wykopie przy dawnej siedzibie Kapituły Krakowskiej archeolodzy odnaleźli bruki kamienne prowadzące z dworu w kierunku kościoła oraz przejścia przez kanał. Odsłonili też moszczenie drogi w kilku warstwach, będące przedłużeniem bruku w kierunku przeprawy przez rzekę, a w części zachodniej wykopu kanał wzmocniony drewnianymi dranicami, biegnący z południowego-wschodu na północny-zachód.

- Istotnym odkryciem jest odsłonięcie nieznanych fragmentów murowanych dworu biskupów, niestety jest on bardzo mocno uszkodzony przez różnego rodzaju instalacje – mówi archeolog Przemysław Muzolf .

Znalezione elementy zagospodarowania placu przed dworem pochodzą najprawdopodobniej z XVIII wieku. Pod wszystkimi odsłoniętymi konstrukcjami znajdują się warstwy, które powstały w trakcie powodzi.

W czasie prac w tym wykopie znaleziono też kilkanaście monet pochodzących z XV-XIX wieku i innych elementów z metali kolorowych (biżuterię i naparstek), fragmenty ceramiki, kości zwierzęcych i kafli piecowych, które można datować na XV-XVIII wiek.

- Powróciliśmy też na teren cmentarza przy kościele św. Floriana, gdzie przebadaliśmy 2 ary odsłaniając 7 pochówków – dodaje Przemysław Muzolf.