Sportowe wyzwanie dedykowane jest 3,5-letniej Martynce Stasiak z Pabianic, która cierpi na rzadką chorobę genetyczną – Zespół Retta. Jest to choroba neurologiczna, która dotyka tylko dziewczynki. Diagnozowana jest po kilku miesiącach od urodzenia i prawidłowego rozwoju. Wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Objawia się  zaburzeniem motoryki całego ciała, padaczką, nienaturalnymi ruchami rąk, utratą zdolności mówienia oraz komunikowania się. Dzieci z zespołem Retta określa się jako „Milczące Anioły".

Martynka potrzebuje dużego wsparcia finansowego na kontynuację leczenia poza Polską. Część wpisowego z biegu zostanie przekazana na dalsze leczenie dziewczynki. Dodatkowo będzie można weprzeć je dobrowolnymi datkami do puszek lub wpłatami bezpośrednio na konto bankowe. Leczenie Martynki można też wesprzeć przekazując wpłatę na subkonto Fundacji „Zdrowy Biust”: 24 1020 3437 0000 1602 0277 4594.

Wydarzenie będzie również okazją, by przypomnieć, jak ważna jest profilaktyka i budowanie świadomości profilaktyki nowotworowej i wczesne wykrywanie raka piersi. „Corin Onko-Run” połączono z piknikiem „Zdrowa Rodzina”. Podczas imprezy będą prowadzone m.in. badania USG piersi, badania palpacyjne, prelekcje na temat zdrowia kobiet i ich piersi, bezpłatne pomiary ciśnienia, tętna i glikemii.

Zapisy na bieg i marsz charytatywny prowadzone są TUTAJ.