O pieniądze na budowę sali operacyjnej stara się Pabianickie Centrum Medyczne. Szacuje się, że inwestycja będzie kosztować 26.600.000 zł. Wkład własny PCM miał wynieść 15 procent. Ale pieniędzy z „marszałkowa” nie dostaliśmy. Złożony projekt to „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez budowę Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej".
Chcieliśmy z puli pieniędzy unijnych dostać 20.378 511,73 zł. Choć zostaliśmy ocenieni pod względem formalnym pozytywnie, na liście dofinansowania nie znaleźliśmy się.
 
Kasa popłynie na nowy sprzęt medyczny do Szpitala Powiatowym w Radomsku. Koszt: 8.437.318,70 zł, dofinansowanie: 6.243.615,84 zł. Dofinansowanie otrzyma Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego w Łodzi na „Zapewnienie kompleksowego świadczenia usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia poprzez uruchomienie bloku operacyjnego”. Koszt: 17.893.653,47 zł. Dofinansowanie wyniesie 12.773.483,76 zł. Na liście jest też Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Kopernika w Łodzi. Ich projekt to: „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”. Koszt: 39.597 560,25 zł. Dofinansowanie: 33.657.926,21 zł. Na rozbudowę w oparciu o „Koncentrację działań z zakresu profilaktyki onkologicznej, onkologii klinicznej, onkologicznych ośrodków satelitarnych oraz przekształcenie Szpitala w Wojewódzkie Centrum Onkologii" planują wydać 80.000.000 zł. Dofinansowanie: 67.442.815,10 zł.
Na liście rezerwowej też nas nie ma.
 
- Poprawimy nasz projekt i jeszcze raz go złożymy jesienią, gdy będzie druga tura przyjmowania wniosków – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.