Zgodnie z procedurami należy wprowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk ludzi, informować służby o porzuconych paczkach, nieznanych pojazdach i zachować zwiększoną czujność wobec osób wzbudzających podejrzenia.
 
- Stopień Bravo-Crp nakazuje wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – tłumaczy Paweł Glapa z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w powiecie pabianickim.
 
Paweł Glapa o stopniach alarmowych poinformował naczelników Starostwa Powiatowego. Specjalny dyżur będzie miał informatyk. Będzie pilnował prawidłowego działania serwerów i sieci.
 
- Mają poinformować o tym wszystkich pracowników Starostwa, żeby byli bardziej uważni – dodaje.
 
Pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podpisane przez premier Beatę Szydło wpłynęło też do Urzędu Miejskiego.
 
- Urzędnicy zostali przeszkoleni – zapewnia prezydent Grzegorz Mackiewicz.
 
Policja jest w pełnej gotowości od 1 lipca.
 
- Nie ma urlopów w policji, bo najpierw był szczyt NATO, a teraz mamy diecezjalne Dni Młodzieży, a przed nami Światowe Dni Młodzieży. Jesteśmy w pełnej gotowości i jeszcze bardziej uważni – dodaje młodszy inspektor Marek Wojtczak, zastępca komendanta.
 
Strażnicy miejscy przeszli szkolenie. Mają wzory wszystkich identyfikatorów i będą bardziej czujni.
 
- Wprowadzamy na cztery dni nocne patrole od godz. 22.00 – wyjawia Tomasz Makrocki, komendant Straży Miejskiej. - Dwóch strażników będzie w samochodzie patrolować miejsca, gdzie mieszkają pielgrzymi.
 
Zarządzenie w sprawie stopni alarmowych wprowadziła dziś o północy premier Beata Szydło. Ma obowiązywać do 1 sierpnia do godz. 23.59.