- Wśród zgłoszonych zadań przeważają projekty inwestycyjne dotyczące poprawy infrastruktury, budowy ścieżek rowerowych, dalszej renowacji alejek w parku Wolności czy małych inwestycji drogowych (np. parkingi, chodniki) – wymienia Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta. - Pojawiły się również projekty „miękkie”, np. zawody sportowe, festiwale i konkursy dla młodzieży, warsztaty dla mieszkańców i projekty prozdrowotne.

W ramach II edycji budżetu obywatelskiego dla Pabianic zgłosiliśmy 39 zadań (13 w formie papierowej, 26 w wersji elektronicznej). 25 to wnioski złożone przez mieszkańców, a 14 przez organizacje pozarządowe. Najwięcej zgłoszeń (14) wpłynęło ostatniego dnia.

- Do 5 września wnioskodawcy mają czas na dostarczenie do urzędu list poparcia ich projektów – dodaje Klimek.

Po tym terminie będzie wiadomo dokładnie, ile zadań spełniło wymagania formalne, po czym rozpocznie się analiza merytoryczna (m.in. pod kątem zgodności z przepisami). Lista zadań zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie zostanie opublikowana do 15 września.

W ubiegłym roku mieszkańcy zgłosili 52 zadania, ale 12 dotyczyło nieruchomości będących w dyspozycji jednostek miejskich (MOSiR 4, szkoły 7, muzeum miasta 1). W tym roku regulamin wykluczał taką możliwość.