Tymczasem drogowcy z firmy prowadzącej remont linii tramwajowej stwierdzili, że jest i na dowód tego powiesili na latarni odpowiednie tabliczki. W swoich komunikatach o postępie prac i zamykaniu kolejnych skrzyżowań też posługują się tymi nazwami ulic. 

Skrzyżowanie, o którym mowa, to skrzyżowanie Batorego, Stary Rynek i Warszawskiej.

– To nie my powiesiliśmy te tabliczki. To inwestor remontu – zapewnia Andrzej Barański, szef Wydziału Dróg i Zieleni Miejskiej.

Jadąc ulicą Stary Rynek nie możemy skręcić w prawo, w ul. Warszawską, bo stoi tu znak zakazu. Możemy za to zjechać z Warszawskiej w lewo w ul. Stary Rynek i pojechać dalej ul. Sobieskiego (ta zaczyna się od skrzyżowania z ul. Kościelną) do ul. Piotra Skargi, lub skręcić w prawo, w ulicę Batorego. Ta ostatnia stała się ulicą dwukierunkową.

Przypominamy też, że ulica Stary Rynek otacza dookoła plac z pomnikiem.