Stan zdrowia drzew pomnikowych jest różny. Niektóre są w bardzo dobrej kondycji i nie wymagają żadnych zabiegów, inne zostały określone jako zagrożone zniszczeniem. Ich wartość historyczna i krajobrazowa jest jednak nie do przecenienia.

Pomniki przyrody w Pabianicach:

Dąb szypułkowy - obwód: 333 cm, wysokość: 25 m, rozpiętość korony: ponad 20 m, lokalizacja - cmentarz ewangelicki. Wiek: około 160 lat.

Drzewo rośnie tuż za bramą prowadzącą na cmentarz, po lewej stronie w kierunku wschodnim. Widoczne jest już od wejścia, oddalone od bramy o niecałe 20 metrów. Korona dębu jest rozłożysta, nie całkiem symetryczna. Drzewo jest w dobrej kondycji, na co niewątpliwie ma wpływ jego otoczenie.

Dąb rośnie na dość dużej powierzchni trawnika około 15 na 15 metrów. Otoczony jest niskim, ozdobnym, metalowym ogrodzeniem.

Modrzew europejski - obwód: 286 cm, wysokość: 18 m, rozpiętość korony: 16 m, lokalizacja - cmentarz ewangelicki.

Drzewo rośnie na prawo, na zachód, około 30 metrów od bramy wejściowej.

Ma dość gęstą, wysoką koronę. Oczyszczone zostało z suszu i bocznych, suchych konarów. Wierzchołek modrzewia jest rozwidlony. Pień lekko pochyla się od nasady.

Lipa drobnolistna - obwód: 427 cm, wysokość: 30 m, rozpiętość korony: 18 m, lokalizacja - cmentarz ewangelicki. Wiek: około 160 lat.

Drzewo rośnie w zachodniej części cmentarza ewangelickiego, pomiędzy dwiema ziemnymi alejkami, a jednocześnie między grobami, 20 metrów w odległości od zachodniego ogrodzenia cmentarza.
Lipa ma silnie rozrośnięte pnie (jest wieloprzewodnikowa), które łączą się na wysokości 3 metrów. Na wysokości 2 metrów widoczne jest pęknięcie pnia.

Lipa „nie narzeka” na warunki bytowania, wokół nie ma chodników ani asfaltu.

Lipa drobnolistna - obwód: 320 cm, wysokość: 24 m, rozpiętość korony: 15 m, lokalizacja - parafia św. Floriana. Wiek: około 160 lat.

Drzewo rośnie na trawniku przy północnym ogrodzeniu, w północno-wschodniej części działki kościelnej. Sąsiaduje z innymi drzewami ozdobnymi, także od strony działki zlokalizowanej na północ od ogrodzenia. Ma prawidłowo wykształconą koronę, dwa przewodniki. Jego stan zdrowia został określony jako dobry. Niestety, lipa zagrożona jest rozłamaniem w rozwidleniu pnia.

Lipa drobnolistna - obwód: 283 cm, wysokość: 24 m, rozpiętość korony; 24 m, lokalizacja - parafia św. Floriana. Wiek: około 110 lat.

To piękne, rozłożyste drzewo. Ma dwa przewodniki i całkiem dobrze się trzyma. Rośnie na trawniku otaczającym kościół, 5 metrów od ogrodzenia działki, a tym samym od chodnika ulicznego. Niestety, zagrożone jest rozłamaniem.

Modrzew europejski - obwód: 251 cm, wysokość: 19 m, rozpiętość korony: 17 metrów, lokalizacja - parafia św. Floriana.

Drzewo ma charakterystycznie, sierpowato wygięty od nasady pień. Korona dość wysoka, na szczycie nagle zwężona.

Drzewo rośnie na klepisku, brak trawy spowodowany jest zacienieniem. Korona modrzewia nieco konkuruje z koroną pomnikowej lipy. W przyszłości zagrożeniem może być pochylenie.

Jesion wyniosły - obwód: 346 cm, wysokość: 20 m, rozpiętość korony: 10 m, lokalizacja - Park im. J. Słowackiego. Wiek: około 160 lat.

Drzewo rośnie w pobliżu wejścia do parku, po prawej stronie rzeki Dobrzynki, tuż nad wodą. Niestety, jesion nie jest w dobrej kondycji. Rozgałęzia się na dwa przewodniki, które zasychają. Niegdyś były skracane. Korona drzewa się zmniejsza, a jesion wychyla się w kierunku alejki, bulwaru nadbrzeżnego. Na gałęziach jest coraz mniej liści, co świadczy o zamieraniu drzewa.

Drzewo rośnie tuż przy korycie rzeki na skarpie, co teoretycznie powinno dobrze wpłynąć na jego stan. Trudno określić przyczynę jego kiepskiej kondycji. Zagrożenie wynika ze złego stanu drzewa.

Kasztanowiec zwyczajny - obwód: 378 cm, wysokość: 17 m, rozpiętość korony: 15 m, lokalizacja - Park im. J. Słowackiego.

Drzewo ma rozbudowaną niską koronę, dwa przewodniki. Ślady po obciętych konarach są zasklepione lub zasklepiające się.

Od wschodu drzewo sąsiaduje z rzeką, rośnie tuż przy skarpie brzegowej. Od zachodu, w odległości 3 metrów, znajduje się asfaltowa alejka parkowa.

Warunki siedliska kasztanowca zostały określone jako dobre. Drzewo rośnie w parku, otoczone zielenią, w pobliżu rzeki. Zagrożenie wynika z możliwości rozłamania się pnia.

Platan klonolistny – obwód: 333 cm, wysokość: 24 m, rozpiętość korony: 19 m, lokalizacja - Park im. J. Słowackiego.

Drzewo rośnie w północnej, lewobrzeżnej części parku. Idąc od ulicy Zamkowej, jest to drugi ze zdrowo rosnących w tym parku platanów. Drzewo oddalone jest od rzeki Dobrzynki o 10 metrów, 15 m od placu zabaw.

Ma nisko osadzoną, cylindryczną koronę, pień z dwoma przewodnikami. Drzewo jest w całości dość silnie pochylone w kierunku południowo-zachodnim, co może stanowić zagrożenie.

Aleja 47 dębów szypułkowych - o obwodach od 175 do 332 cm, lokalizacja - ul. Zagajnikowa. Drzewa objęto ochroną w 2005 roku.

Aleja 52 dębów szypułkowych i 11 dębów czerwonych o obwodach od 146 cm do 273 cm, lokalizacja - PCM przy ul. Jana Pawła II. Drzewa objęto ochroną w 2006 roku.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony przyrody. Z rejestru wynika, że obecnie na terenie powiatu mamy 57 pomników przyrody, w tym kilka alei. Są między innymi 43 daglezje zielone w rydzyńskim lesie, ogromny wiąz szypułkowy przy młynie wodnym w Ldzaniu oraz gigantyczne lipy i kolony w parku w Puczniewie. To w sumie 259 potężnych i wiekowych drzew będących pod ochroną.