Przed Urzędem Miejskim stanał policyjny radiowóz. Policjanci pokazuja i objaśniają, jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Swoje uwagi można zgłaszać dziś (19 września) bezpośrednio policjantom w Ruchomym Punkcie Informacyjnym (Zamkowa 16) do godz. 14.30. Byli już pierwsi chętni.

Każdy mieszkaniec naszego regionu może sam zadbać o bezpieczeństwo. Zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami, a także sprawdzić, czy w danej okolicy jest bezpiecznie. Można mieć na to wpływ, odwiedzając Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa na stronie www.lodzka.policja.gov.pl.

Aby wprowadzić dane do mapy, trzeba wejść na stronę: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html. Można też wykorzystać interaktywny kiosk, znajdujący się w każdej komendzie policji.
Krajowa Mapa Zagrożeń działa od 14 września.

– Na mapie powiatu pabianickiego zaznaczono już 150 miejsc zagrożeń – informuje policjant z Ruchomego Punktu Informacyjnego.

Co najczęściej zgłaszali mieszkańcy powiatu pabianickiego?

Z katalogu 25 zdarzeń (sporządzonego przez twórców mapy) najczęściej zaznaczono na naszym terenie: poruszanie się quadem po lesie, dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, rajdy samochodowe po ulicy Zamkowej, znęcanie się nad zwierzętami, bezdomność.

– Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji – zapewnia policjant. – Miejsca te są przez nas weryfikowane, a jeśli informacja się potwierdzi, patrole będą tam częstsze.

Mapa nie jest odpowiednikiem telefonu alarmowego. W sprawach wymagających natychmiastowej interwencji wciąż należy dzwonić pod numer 112 lub 997.