Radny powiatowy Jarosław Kosmala (PiS) został kierownikiem biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pabianicach.
Powołano go na to stanowisko 12 lutego. Teraz urzęduje przy ul. Zamkowej (tu kiedyś mieściła się szkoła średnia, tzw. „ekonomik”) i kieruje 23 pracownikami.
Jak sam twierdzi, ma przygotowanie zawodowe do tej pracy. Jest wszechstronnie wykształcony. Ukończył technikum rolnicze, Akademię Wychowania Fizycznego (może być nauczycielem WF-u lub trenerem), ukończył też studia z zakresu politologi.  administracji rządowej i samozrądowej.
Kosmala jest również prezesem klubu piłkarskiego Włókniarz

ARiMR została powołana do życia w 1994 roku. Jest wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej Unii Europejskiej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.