Zaplanowano ją w godzinach od 10.00 do 13.00. Mobilny punkt poboru krwi stanie przy ul. Zamkowej 16. Krew zebrana w tym dniu będzie dedykowana chorym na Covid-19.

Każda grupa krwi jest na przysłowiową wagę złota. Jak podało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi w naszym regionie najbardziej brakuje grup: O Rh+. A Rh+ oraz B Rh-.