W hali przy ul. Orlej 1 działa miejski magazyn centralny zbiórki darów. Przekazuje je uchodźcom od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 19.00. Codziennie pracuje 70 - 80 wolontariuszy. Przy ul. Stary Rynek 4 (Cech Rzemiosł Różnych) zbiórkę nadal prowadzi Forum Organizacji Pozarządowych, tel. 600 877 640.

Jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy przeznaczone na utrzymanie oraz pozostałe świadczenia w ramach pomocy społecznej wypłaca Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 7, tel. 42 215 88 94, 215 89 35, poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00,  wtorek 8.00 – 17.00. Osoba, która zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może złożyć wniosek o świadczenie pieniężne z tego tytułu w Urzędzie Miejskim - Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych, ul. Narutowicza 33, poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 17.00, piątek 8.00 – 15.00, tel. 22 54 688.

W trybie specjalnym nadajemy numer PESEL. Pomaga Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich, ul. św. Jana 4, pok.  3, poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 17.00, piątek 8.00 – 15.00. Darmowe zdjęcia biometryczne do dokumentów zrobią zakłady fotograficzne: Foto Pelcowie, ul. św. Jana 7a, Foto Słoń ul. Zamkowa 42, Planet X Studio Fotograficzne ul. Zamkowa 11, Foto Garczyńska, ul. św. Jana 5b, Zakład Fotograficzny Krzysztof Korycki ul. 20 Stycznia 38, Foto Studio Tomasz Piskorski, ul. Orla 55.

Przyjmujemy do przedszkoli dzieci od 3 do 6 lat, do szkół podstawowych od 7 do 16 lat. Dostają wsparcie językowe i bezpłatne posiłki. Czas wolny organizują instytucje kultury, kluby sportowe i  organizacje pozarządowe. Pomaga Urząd Miejski  - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. św. Jana 10, tel. 42 22 54 619.

Zapełniają się miejsca zbiorowego zakwaterowania, dlatego szykujemy kolejne, w salach i halach. Uruchomimy je nie wcześniej niż w razie potrzeby. Pomaga Urząd Miejski – Wydział Zarządzania Kryzysowego, ul. św. Jana 10, tel. 608 587 998, 42 22 54 605. 

Pomóżmy gościom z Ukrainy zbudować w Pabianicach nowe życie. Zorganizujmy pomoc tak, żeby sił i chęci wystarczyło na długi czas, nie zapominając o innych. Dziękujemy: Mieszkańcom Pabianic, OSP Pabianice, Forum Organizacji Pozarządowych, Hufcowi ZHP Pabianice, Centrum Rampa, Cechowi Rzemiosł Różnych, Grupie Wolontarystycznej Agrafka, PCK, Teen Challenge Pabianice, wolontariuszom z Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, teatru Dla Niepoznaki, ze szkół podstawowych i średnich, Gremium MC Central Poland, PTC Pabianice, Sympatykom Nordic Walking, pracownikom Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek, Straży Miejskiej i wszystkim niewymienionym za wielkie serca i ogrom pracy.

Łączymy siły

Prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz 

Wiceprezydenci Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek i Marek Gryglewski

З 24 лютого триває війна в Україні. Жінки і діти з країни, на яку напали війська Путіна, знайшли безпечний притулок в нашому місті.

У залі на вул. Orla 1 є муніципальний центральний склад для збору подарунків. Він працює з понеділка по п'ятницю з 14.00 до 19.00. Щодня тут працює від 70 до 80 волонтерів. На вулиці  Stary Rynek 4 (Гільдія ремесел)  збір подарунків, як і раніше, проводиться Форумом неурядових організацій, тел. 600 877 640.

Одноразові грошові виплати громадянам України, призначені на утримання та інші соціальні виплати, виплачуються Міським центром соціального захисту населення (MCPS), вул. Gdańska 7, тел. 42 215 88 94, 215 89 35 (понеділок, середа, четвер, п'ятниця 8.00 – 16.00, вівторок 8.00 – 17.00).

Особа, яка надала проживання та харчування громадянам України, може подати заяву на отримання грошової допомоги до Муніципального управління – Департаменту соціально-економічних питань, вул. Narutowicza 33, (понеділок, середа, четвер 8.00 – 16.00, вівторок 8.00 – 17.00, п'ятниця 8.00 – 15.00, тел. 22 54 688).

У спеціальному режимі нaдаємо номер PESEL. Допомагає  - Департамент цивільних справ, вул. św. Jana 4, (понеділок, середа, четвер 8.00 – 16.00, вівторок 8.00 – 17.00, п'ятниця 8.00 – 15.00). Безкоштовні біометричні фотографії для документів зроблять фотостудії: Foto Pelcowie  вул. św.Jana 7а, Foto Słoń вул. Zamkowa 42 , Planet Х Фотостудія  вул. Zamkowa 11, Foto Garczyńska, вул. św. Jana 5b, Zakład Fotograficzny Krzysztof Korycki вул. 20 Stycznia 38, Foto Studio Tomasz Piskorski, вул. Orla 55.

Ми приймаємо дітей: від 3 до 6 років  в дитячі садки, а в початкові школи від 7 до 16 років. Вони отримують мовну підтримку

і безкоштовне харчування. Вільний час організовують закладами культури , спортивними клубами та неурядовими організаціями. Допомагає Муніципальне управління - Департамент освіти, культури та спорту, вул. św. Jana 10, тел. 42 22 54 619 .

Заповнюються місця колективного розміщення, саме тому ми готуємо нові - в залах. Ми запустимо їх не раніше, ніж буде потрібно. Допомагає  Муніципальне управління –  Департамент кризового менеджменту, вул. św.Jana 10 тел. 608 587 998, 42 22 54 605.

Давайте допоможемо гостям з України побудувати нове життя в Паб'яніце.

Давайте організуємо допомогу так, щоб сил і готовності вистачило надовго, не забуваючи  про інших.

Дякуємо:  Жителям Пабіяніц, пожежникaм OSP Pabianice, Форуму неурядових організацій, Гільдії ремесел, Скаутaм ZHP Pabianice, центру Rampa, Волонтерському  гурту Agrafka, Польському Червоному Хресту, Teen Challenge Pabianice, волонтерaм майстерні трудотерапії, Дому самодопомоги, театру „Dla Niepoznaki”,  молоді з почяткових і середніх шкіл, MC Central Poland, PTC Pabianice, симпатикaм  Nordic Walking, співробітникaм муніципального управління і районного центру та інших підрозділів, Муніципальної Поліції і всіх тих, хто не згадується, за їх великі серця і велич роботи.

Об'єднуємо зусилля !

Президент Паб'яніц Гжегож Мацкевич

Віце-президенти:

Олександра Ярмаковська-Ясічек та Марек Григлевський