"Chciałem zwrócić uwagę na bezradność Zarządu Dróg w Pabianicach. Bardzo „pomysłowy” urzędnik, odpowiedzialny za oznakowanie ulicy Polnej w Pabianicach, wydał nasze pieniądze, ale po co to uczynił? Co miał na myśli? Mam wrażenie, że on sam nie potrafi tego wytłumaczyć - twierdzi pan Marek.

- Rzecz jest w tym, że stworzono skrzyżowanie równorzędne Polna/Gospodarcza oraz zdjęto dotychczasowe ograniczenie prędkości do 30 km/h. Czyli na drodze, na której powinniśmy ograniczyć prędkość z uwagi na gęstą zabudowę jednorodzinną, przeprojektowano skrzyżowanie kompletnie bez sensu. Jadąc Polną od ulicy Wodnej, czyli z górki, pokonujemy skrzyżowanie z pełnym impetem wśród bawiących się dzieci, młodzieży na rolkach, ludzi biegających – bo przecież nie ma chodnika, czyli prędkością 50 km/h, nie łamiąc prawa o ruchu drogowym. Tak samo jakbyśmy jechali dwupasmową ulicą Świetlickiego!!

Najprawdopodobniej projekt oznakowania ulicy Polnej tworzono w „Covidzie”, gdzie urzędnicy bali się wychodzić zza biurka. Covid minął, a oznakowanie zostało.

Niemniej nasi urzędnicy mieli jakiś „pomysł”, jak wydać pieniądze publiczne, ale od 10 lat nie mają pomysłu, jak uporać się z dziurami na ulicy równoległej do Polnej, czyli obecnie Zielnej. Wydzwaniamy o naprawę drogi, ale to nie ma żadnego sensu.

List do redakcji: dziurawa Zielna, za szybka Polna

Rozmowa z urzędnikami Zarządu Dróg niczym się nie różni od rozmowy z krasnalem ogrodowym, przynosi dokładnie taki sam efekt. Droga równana jest co najwyżej raz w roku. Oczywiście już po pierwszych opadach powstają gigantyczne dziury, które mieszkańcy sami łopatami równają. Od 10 lat ww. ulica w Pabianicach nie ma oświetlenia czy kanalizacji. Nie zapominajmy, że tam też nie ma chodnika. Gdy wcześnie robi się ciemno, wracamy z pracy po wielkich kałużach w ciemnościach.

Podsumowując, w imieniu mieszkańców Polnej, Zielnej chciałem podziękować Zarządowi Dróg za ten ciężki trud, który wkładacie w swoją pracę, by pomagać mieszkańcom Pabianic". 

Taką odpowiedź otrzymaliśmy od Zarządu Dróg Miejskich:

"Projekt stałej organizacji ruchu na kwadrat ulic Polna – Pogodna – Jasna – Wodna został pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji w Pabianicach oraz zatwierdzony przez zarządcę ruchu Starostwo Powiatowe w Pabianicach.

Po wdrożeniu w dniu 01.09.2021 r. nie było żadnych uwag odnośnie przyjętych założeń i metod uspokojenia ruchu. Swobodna wypowiedź mieszkańca wprowadza w błąd wszystkich czytelników w stosunku do prędkości na ul. Polnej.

Wyjaśnienie:

Na wszystkich wlotach od ul. Jutrzkowickiej tj. m.in. od ul. Wodnej, ul. Pogodnej, ul. Gospodarczej są ustawione znaki pionowe (B-43 i B-44) wskazujące wjazd lub wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Znak tej informuje, że wjeżdżamy do strefy ograniczonej prędkości. Dlatego też, aż kierowca nie zobaczy znaku odwołującego strefę. Taka strefa dalej obowiązuje. Stąd na ul. Polnej również obowiązuje strefa i ograniczenie prędkości. Oczywiście skrzyżowanie nie odwołuje ograniczenia prędkości ani strefy.

Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach nie otrzymał żadnej interwencji / informacji od Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach ani zgłoszenia od mieszkańców na temat występujących jakichkolwiek zagrożeń na ul. Polnej. Stąd nie możemy potwierdzić opisanej sytuacji. Natomiast temat zamontowania progów zwalniających na ul. Polnej jest otwarty i w przypadku woli mieszkańców o ich montażu będziemy wspierać takie inicjatywy.

W sprawie stanu technicznego nawierzchni drogi ulicy Zielnej informujemy, że na utrzymanie dróg gruntowych w znacznej mierze mają wpływ warunki atmosferyczne występujące w okresie jesienno - zimowym. Opady deszczu, śniegu oraz częste spadki temperatury powietrza powodują rozmiękczenie gruntu i tworzenie się rozlewisk a co za tym idzie znaczne pogorszenie stanu technicznego dróg. Zalegająca na powierzchni dróg woda powoduje, że ich naprawa ze względów technicznych staje się praktycznie niemożliwa - nie można użyć do naprawy ciężkiego sprzętu typu równiarka i walec. Ponadto na tak nasiąkniętym gruncie z wieloma rozlewiskami wody nawiezienie i rozgarnięcie kruszywa drogowego również nie przyniesie spodziewanego efektu ponieważ po kilkukrotnym przejechaniu pojazdów nieuwałowane kruszywo zostaje wybite z zagłębień. W tej sytuacji prace naprawcze nie mogą być skuteczne. Sytuacja na drogach gruntowych jest monitorowana na bieżąco, ale zmuszeni jesteśmy czekać na poprawę warunków atmosferycznych, które pozwolą nam prowadzić planowane prace remontowe.

Jednocześnie informujemy, że ubytki w nawierzchni drogi ulicy Zielnej zostaną uzupełnione kruszywem drogowym . Przedmiotowe prace zostaną wykonane w ramach interwencyjnych napraw nawierzchni dróg gruntowych, niezwłocznie po wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych. Roboty te realizowane są według kolejności zgłoszeń".