Jeśli masz pomysł, ale nie wiesz jak zabrać się do pisania projektu, przyjdź na konsultacje do Urzędu Miejskiego. Odbędą się we wtorek 23 i 30 sierpnia w godz. 16.00-18.00 w sali nr 4 w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej. Pytania możesz zgłosić również do wydziałów UM – numery telefonów znajdują się na http://budzet.um.pabianice.pl/

Projekty do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego przyjmowane będą do 31 sierpnia. Pula pieniędzy wynosi 1 mln złotych, do 200 tys. zł na jedno zadanie. Propozycje może zgłosić każdy mieszkaniec Pabianic, który w bieżącym roku ukończy 16 lat lub organizacja pozarządowa po zebraniu podpisów poparcia co najmniej 15 osób. Projekty nie mogą dotyczyć nieruchomości pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych miasta, m.in. przedszkoli, szkół czy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Formularze zgłoszeniowe są dostępne w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych UM przy ul. Narutowicza 33, pok. nr 13, w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie UM przy ul. Zamkowej 16 oraz na stronie http://budzet.um.pabianice.pl/. Razem z listą poparcia trzeba je złożyć w wydziale do 31 sierpnia. Wniosek można wypełnić również elektronicznie na http://budzet.um.pabianice.pl/. Przy tej formie zgłoszenia załączniki trzeba dostarczyć do wydziału w ciągu 5 dni od daty zarejestrowania formularza w systemie.

Lista projektów przeznaczonych do głosowania będzie znana do końca września. Głosowanie odbędzie się w pierwszej połowie października, a do 20 października ogłoszona ostateczna lista zadań do realizacji w przyszłym roku.