Nabór, tak samo jak rok temu, jest prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego, który udostępniono rodzicom poprzez stronę https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice.

We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola można wskazać trzy przedszkola w kolejności wyboru. Dokumenty rekrutacyjne są na stronie internetowej wybranej placówki oraz na stronie Urzędu Miejskiego.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli pojawią się 3 kwietnia. Po tym terminie rodzic lub opiekun prawny będzie musiał potwierdzić wolę przyjęcia za pomocą systemu elektronicznego (brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją).

Komisja rekrutacyjna poda 17 kwietnia do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Rodzice dzieci, które obecnie chodzą do przedszkoli, od 20 do 23 lutego mogli składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Na tej podstawie zostanie określona liczba wolnych miejsc w przedszkolach w nowym roku szkolnym. W obecnym do 12 przedszkoli miejskich uczęszcza ok. 1780 dzieci.