Od 3 lipca Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ma swój punkt przyjęć interesantów w Łodzi. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 10.00–15.00 mieszkańcy będą przyjmowani w Urzędzie Miasta Łodzi  przy ul. Piotrkowskiej 153, w pokoju 101.
 
Będzie można przyjść osobiście i zgłosić swoją sprawę, złożyć pisemny wniosek lub uzyskać informację prawną, jak również skonsultować sprawę już prowadzoną przez Biuro RPO.
 
Rzecznik stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i  sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji.