Zbigniew Jach urodził się 18 lutego 1951 roku. Do ZHP wstąpił w 1964 roku. Przyrzeczenie Harcerskie złożył 28 grudnia 1968 r. a Zobowiązanie Instruktorskie 20 sierpnia 1969 roku.

Od zawsze związany był z Hufcem Pabianice. Pełnił funkcję członka Rady Hufca, zastępcy Retmana Hufca w latach 1982-2002 i członka Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Pabianice w latach 2003-2007. Od 30 lat był członkiem Kręgu Seniorów i Starszyzny „Weteran”. 

Jego pasją i miłością było żeglarstwo, któremu poświęcił lata instruktorskiej służby.

- Nie ma wśród pabianickich harcerzy i żeglarzy kogoś, kto nie znałby „WUJA”. Uczył i wychowywał kolejne żeglarskie pokolenia, ciesząc się sympatią, uznaniem i szacunkiem całego środowiska – wspominają zmarłego harcerze.

„Wujo” szczególnie ukochał sobie Kopernicę, gdzie jeździł na obozy żeglarskie. Pełnił funkcję kwatermistrza, zastępcy i komendanta zgrupowania.

W 1991 roku Zbigniew Jach otrzymał harcerskie odznaczenie honorowe „Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice”, a w 1997 roku został odznaczony srebrnym krzyżem „Za zasługi dla ZHP”.

- Już na zawsze zapamiętamy Go w żeglarskim mundurze – dostojnego i uśmiechniętego. Pomyślnych wiatrów, Druhu Zbyszku – piszą pogrążeni w żalu harcerze.

Pogrzeb podharmistrza odbędzie się 1 czerwca. Uroczystość żałobna rozpocznie się o godzinie 11.00 w kaplicy cmentarza ewangelickiego.