231 osób z województwa łódzkiego pobiera z ZUS świadczenie honorowe, przyznawane osobom, które skończyły 100 lat. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc wraz z dotychczasową emeryturą lub rentą.

Wśród osób, które skończyły już 100 lat przeważają kobiety – jest ich 197. Mężczyzn jest 34.

Najstarsza kobieta pobierająca to świadczenie jest mieszkanką Pabianic. W maju skończyła 107 lat. Obecnie ma 107 lat i 6 miesięcy. Najstarszy mężczyzna ma 104 lata i 10 miesięcy. Jest mieszkańcem Łodzi.

Wysokość świadczenia honorowego zależy od kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Dla osób, które kończą ten wiek w różnych latach, kwota bazowa będzie więc inna, ponieważ co roku ulega zmianie i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Wysokość przyznanego świadczenia honorowego nie jest waloryzowana i nie ulega zmianie. Jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości.

Od 1 marca 2023 r. dla nowych stulatków to ponad 5,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Jeszcze do końca lutego br. było to ponad 4,9 tys. zł brutto, a w 2021 r. ok. 4,3 tys. zł brutto.

Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu wraz z dotychczasową pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym senior kończy sto lat. Specjalny dodatek może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, ale wówczas należy złożyć wniosek do ZUS-u o to świadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.