Egzaminy rozpoczynają się z poślizgiem z powodu pandemii koronawirusa Covid – 19. Uczniowie będą pisać we wtorek (16 czerwca) – język polski, w środę (17 czerwca) - matematykę i w czwartek (18 czerwca) - język obcy. Wcześniej były planowane na 21-23 kwietnia. Uczniowie już dawno egzamin ósmoklasisty mieliby za sobą.

Egzamin jest obowiązkowy, a jego wynik decyduje o tym, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Mamy 452 uczniów w pabianickich placówkach. Do egzaminu powinno przystąpić: Szkoła Podstawowa nr 1 – 35 uczniów, SP 3- 121, SP 5 – 44, SP 8 – 39, SP 9 – 36, SP 13 – 53, SP 14 – 69, SP 17 – 55. Nie ma ósmych klas w SP 2, SP 15 i SP 16. Tam egzaminy nie odbędą się.

Egzaminy będą przeprowadzone w reżimie sanitarnym.Wytyczne są takie same jak podczas tegorocznych matur. Na zdających przy wejściu będą czekać płyny do dezynfekcji rąk. Uczniowie muszą korzystać z własnych przyborów do pisania. Maseczki są obowiązkowe, ale tylko do momentu zajęcia miejsca w ławce. Nauczyciele poza maseczkami do ucznia podchodzić będą w rękawiczkach.

Wytyczne zostały przygotowane wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zapisano w nich również, że na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły.
W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, to będzie go pisał w drugim terminie –7-9 lipca.

Wynik egzaminu uczniowie poznają do 31 lipca.