Kwota zrealizowanych już zwrotów z zeznań PIT-36, PIT-36L i PIT-37 wynosi: 57.331.459 zł.

Najwyższa kwota zwrócona osobie fizycznej (zatrudnionej na etacie) wynosi: 41.222 zł, a do przedsiębiorcy trafiło ponad 10 razy tyle, bo 427.926 zł.

Do Urzędu Skarbowego w Pabianicach wpłynęło 77.379 zeznań podatkowych za rok 2023 (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39). Drogą elektroniczną rozliczyło się 73.763 podatników. Ponadto spośród zeznań złożonych elektronicznie, aż 47.376 sztuk złożono za pomocą usługi Twój e-PIT.

Od osób pracujących na etatach wpłynęło 61.142 zeznania podatkowe oraz 6.587 zeznań od tych, którzy prowadzą własną firmę. Podatek liniowy zapłaciło 2.081 osób.

W 2023 roku w powiecie pabianickim było 131 milionerów. Dochody powyżej miliona zadeklarowały 4 osoby pracujące na etacie, jedna ze sprzedaży nieruchomości i 126 osób z działalności gospodarczej i działalności wykonywanej osobiście.

Liczba naszych powiatowych i miejskich milionerów waha się co roku, raz spada, w kolejnym roku idzie do góry.

 W 2022 mieliśmy 136 milionerów. W ich gronie były dwie osoby pracujące na etatach, trzy osiągnęły tak wysoki dochód z zysków kapitałowych, a 131 z działalności gospodarczej.

W 2021 roku było 153 milionerów. W 2020 roku powyżej miliona zarobiło aż 162 mieszkańców naszego powiatu.

W 2015 roku mieliśmy 69 milionerów, w 2010 – 45, a w 2000 roku tylko 12.