Orzeczenie zapadło w piątek – mówi Adam Skawiński. – Sąd stwierdził, że uchwała Rady Gminy Pabianice o wygaśnięciu naszych mandatów została podjęta niezgodnie z prawem. Jesteśmy nadal radnymi. Ciekawe, co zrobi teraz Rada Gminy?

Radnych Skawińskiego i Drewniaka odwołano na specjalnej sesji latem tego roku. Rada Gminy zrobiła to na podstawie pisma, jakie w tej sprawie przyszło 1 lipca tego roku od wojewody.

Dlaczego radni Skawiński i Drewniak mieli oddać mandaty? Zdaniem wojewody, naruszyli przepisy Ustawy o samorządzie, a konkretnie art. 24f ust. 1, gdyż prowadzili działalność gospodarczą z użyciem gminnego mienia. Skargę na Skawińskiego i Drewniaka do wojewody złożyła grupa radnych gminnych. Kto? Nie wiadomo. Ich pismo przysłał wojewoda do przewodniczącego, ale podpisy zostały ukryte.

Adam Skawiński i Łukasz Drewniak założyli w 2014 roku Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju. Radny Adam Skawiński jest wiceprezesem, a Łukasz Drewniak prezesem. Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji dzieci z gminy, ostatnio prowadziło zajęcia z robotyki i elementów programowania. Zajęcia te były prowadzone od 15 września 2015 roku w jednym z pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Hermanowie. Do końca grudnia 2015 roku były one finansowane z budżetu gminy. Na to zadanie Rada Gminy Pabianice przeznaczyła 6.000 zł. Po tym terminie rodzice dzieci płacili za zajęcia 40 zł miesięcznie.

Radni Skawiński i Drewniak z decyzją wojewody się nie zgadzali.

– Stowarzyszenie nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej – wyjaśniał Skawiński. – Pobrano opłatę, ale czym innym jest opłata pobrana przez organizację pożytku publicznego, a czym innym przez firmę prowadzącą działalność gospodarczą.

Przeciwko decyzji wojewody protestowali także rodzice dzieci, które uczestniczyły w zajęciach Stowarzyszenia.